Välkommen till kurs om lokal omställning!

På söndag den 27 mars kl 10-15 anordnar Askerödsbygdens byaförening och Holma folkhögskola tillsammans en kurs om hur vi tillsammans kan verka för hållbara lokalsamhällen. Läs mer om kursen här!