Dialogmöte om försköningspengar

Hörby kommun kommer under året använda omkring 250 000 kr för förskönande insatser i Askerödsbygden. Insatserna kan vara estetiska såväl som användbara (t ex nya planteringar, grillplatser, tak etc) och ske på mark som är gemensam, helst i kommunens ägo. I praktiken gäller därför att det är centrala delar av Askeröd, idrottsplatsen i Askeröd eller områden i anslutning till skolan i Västerstad som är aktuella.

Vi i Askerödsbygdens byförening har av kommunen fått frågan om det finns något särskilt vi önskar. Därför bjuder byföreningen in till dialogmöte söndagen den 31 mars kl 14.00 på Byaloftet i Askeröd.

Syftet med dagen är inte att komma överens om något utan att låta oss invånare presentera idéer och, om möjligt, få en indikation på om något förslag är mer populärt än andra. Underlag från mötet ges sedan till kommunen som sedan ansvarar för beslut i frågan.

Om ni inte kan komma på mötet men vill delge förslag, maila senast den 28 mars förslaget och en motivering till askerodsbygdens.byforening@gmail.com.

Välkomna!