Föreläsning om klimat och vatten

Meteorologen Martin Hedberg kommer till Hörby för att prata om klimatförändringarna och vattenproblemen.

Hörby Kommunhus den 21 mars kl 19.00 i Hörbysalen.

Läs mer här:

https://www.mittskanevatten.se/forelasning-om-klimatforandringar-av-martin-hedberg/

Jag tänker att människor i bygden som har problem med sinande brunnar under sommaren och hösten kan vara intresserade. Arrangörerna förväntar sig  att många kommer så man ska vara ute i god tid för att få plats!