Läsecirkel

När:
25 september, 2019 kl. 18:30 – 20:00
2019-09-25T18:30:00+02:00
2019-09-25T20:00:00+02:00

Hur övervinner vi klimatkrisen?

Var står vi idag? Hur ser det ut på jorden och i Skåne? Enligt Länsstyrelsens senaste rapport om Skånes miljömål har vi hitintills uppnått 1 av 15 miljömål.

Jag har valt ut fem böcker i syfte att öka vår medvetenhet om vårt hem, planeten jorden, och inspirera oss till förändring.

Den första boken visar hur vi har påverkat och rubbat själva jordsystemet, ungefär på samma sätt som vilket meteornedslag som helst. Nästa bok vill göra er uppmärksam på att vi har två olika tankesystem att välja mellan, här kallade ratio och intellectus. Framställningen kan även förstås utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv som att vi har en hjärna med två hjärnhalvor och att deras respektive sätt att se och tänka skiljer sig åt. När vi öppnar oss för ett annat sätt att se blir vi medvetna om livet omkring oss på ett nytt sätt. Med den tredje boken fokuserar vi på växtligheten, den oumbärliga grunden för vårt liv och allt liv. Denna värld uppenbaras för oss just genom intellectus, den försummade hjärnhalvan. Med denna kunskap och nya sätt att se och tänka går vi vidare med frågan: hur gör vi rent praktiskt för att förändra vårt sätt att leva för att vi och planeten skall överleva? Detta är ämnet för de sista böckerna som innehåller tankar och övningar som kan hjälpa oss att förändra vårt perspektiv, hur vi ser på saker, våra val och handlande.

1. Hamilton, C. (2018). Den trotsiga jorden. Människans öde i antropocen.

2. Bornemark, J. (2018). Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

3. Mancuso, S. & Viola, A. (2018). Intelligenta växter. Den överraskande vetenskapen om växternas hemliga liv.

4. Macy, J. & Johnstone, C. (2012). Active hope. How to face the mess we’re in without going crazy.

5. Linde, G. (2008). Lev enklare.

Vi träffas på Byaloftet, vid Askeröds Idrottsplats.

Anmälan till Yvonne Hammer, tel: 0768 – 91 24 53