Beslut om bygdens skolor

I måndags fattade kommunstyrelsen slutgiltigt beslutet att förändra skolornas organisation i Östraby och Västerstad. Förskoleverksamheten ska samlas i Västerstad och skolverksamheten i Östraby. Medel för nödvändiga tillbyggnader och upprustningar är också avsatta i form av 15 miljoner kronor.

Ni som läst om ärendet här på byaföreningens hemsida förut vet att många är förvånade över att omorganiseringen beslutas så hastigt. Några av föräldrarna har genomfört en namninsamling och vi i byaföreningens styrelse önskade medborgardialog när vi skickade e-post till valda politiker och tjänstemän. Nu kan vi konstatera att inget av detta gav resultat. Som vi skrev i brevet är det olyckligt att ett såhär stort beslut, rätt eller fel, kan komma helt plötsligt utan att vare sig föräldrar eller andra intresserade fått information och chans att påverka.