Liekurs i fruktträdgården

Välkommen på liekurs i Anderssons Rörs gemensamma fruktträdgård! Instruktör är Alf Bohman som är medlem i byaföreningen och upplägget för dagen är detta:

10.00 Jonas Wilson hälsar välkomna till dagen
10.20 Alf berättar om liar i världens olika delar, lite om att slipa och förvara en lie både på bästa sätt respektive nöjaktigt.
10.35 Alf visar hur man gör när man slår, förklarar skärande egg, ergonomi, liens längd, mm.
10.50 Alla provar själv i 15 minuter på en egen liten yta
11.05 Analys av alla ytorna ”hur gick det – vad funderar du på” – därpå förnyad visning av vad och hur.
11.20 Fortsättning på egen hand
12.00 Avbrott för egen fika och samtal om vad man kommit på
12.30 fortsatt slåtter med avbrott för samtal och lärande
14.00 avslut av kurs, därefter fritt att arbeta som man vill i frukttärdgården.
.
Utrustning för kursdeltagare:
Lie, slipsticka med slipande beläggning, arbetshandskar, stövlar, täckande kläder, keps och myggmedel är bra att ha. Byaföreningen kommer erbjuda fika, men det är bra att också ha med en egen fikakorg till pauserna och vatten att dricka under arbetet.
.
Vi har ett par liar att låna ut och det kommer finnas slipsticka att låna, men det är förstås bra om så många som möjligt har med egna. Vi välkomnar också om någon kan tänka sig ta med extra liar eller om någon som inte kan komma ändå lånar ut sin lie.
.
Hundar och barn får endast vara om en matte eller förälder vaktar så det är mer än 10 m från närmsta lie.
.
Anmäl dig till dagen via mail till askerodsbygdens.byforening@gmail.com. Skriv ditt namn och om du har med dig slipsticka och lie. Du kan också maila till samma adress om du inte kan komma, men har en lie som du kan tänka dig att låna ut. Det kommer också bli en del gräs klippt – om någon är intresserad att hämta det så kan ni också maila på förhand!
.
Och slutligen vill vi säga att du är välkommen även om du inte orkar slå gräs hela tiden. Gemenskap och samtal går alltid att delta i!
Plats för kursen är: Fruktträdgården vid Anderssons Rör, Orås 1033A, 24297 Hörby.