Askeröds IF vinner Lions föreningspris

Askeröds IF fortsätter att få utmärkelser. Efter att Lars-Göran Larsson på nationaldagen fick priset årets ledare så är det nu hela föreningen som får Lions föreningspris för 2020. Ett längre reportage publicerades i Skånskan för ett par dagar sedan, den med prenumeration kan läsa reportaget här: https://www.skd.se/2020/12/03/askerods-if-far-foreningspriset/

Slutgiltigt beslut om skolorna väntas inom kort – uppdaterat

Som vi skrev i tidigare inlägg så väntades Barn- och utbildningsnämnden i Hörby besluta om en omorganisering av skolorna i Östraby och Västerstad i tisdags. Så blev fallet och saken ska nu behandlas i kommunstyrelsen inom kort.

Flera föräldrar i bygden upplever att kommunen borde ha initierat medborgardialog innan ett så viktigt beslut tas. De har därför skapat en facebookgrupp där alla föräldrars åsikter välkomnas. Ni finner facebookgruppen här. Det har också skapats en namninsamling med syftet att kräva dialog innan beslut tas. Namninsamlingen finner ni här.

Även vi i byaföreningen är givetvis intresserade av era åsikter. Maila gärna askerodsbygdens.byforening@gmail.com. Vi lovar inte att vi hinner svara eller kommentera, men det ger åtminstone lite input om det blir så att vi får frågor från kommun eller media vad bygdens invånare tycker.

Uppdatering: I Barn- och utbildningsnämndens protokoll från tisdagen den 24 november finns en kort beskrivning av ärendet och varför beslutet är taget. Ni finner dokumentet här: BUN 201124

Vad händer med skolorna i Västerstad och Östraby?

Som några kanske minns genomfördes 2017 en utredning av skolsituationen i Hörby kommun. I slutrapporten framhölls fyra scenarier med stor spännvidd; allt ifrån att skolorna i kommunen fortsätter fungera precis som förut till att alla landsbygdsskolor läggs när och en stor skola byggs i Hörby. Utredningen ledde till oro på Hörbys landsbygd och flera föreningar gjorde gemensam sak att bjuda in till politikerdebatt. Där blev det tydligt att någon nedläggning av alla landsbygdsskolor inte var aktuell vilket parti som än vann valet. För er som vill minnas detta tillfälle under 2018 finns här en text som jag skrev efter debatten och här en ytterligare reflektion kring situationen.

En bit in i 2019 började man emellertid prata om en omorganisering av skolorna i Östraby och Västerstad. I nuläget har båda byarna såväl förskola och skola men nu var tanken att förlägga all förskoleverksamhet till Västerstad och all skolverksamhet i Östraby. Vi i Askerödsbygdens byaförening var då i kontakt med dåvarande skolchefen Tomas Ringberg som framhöll att en omorganisering skulle underlätta för personalen och mycket väl kan ses som en satsning på landsbygden. Föräldrar till berörda barn informerades också om att kommunen undersökte en omorganisering. Sedan dess har det varit relativt tyst i frågan. Den har hanterats några gånger i Barn- och utbildningsnämnden, där man undersöker saken vidare.

För att få klarhet bestämde vi vid Askerödsbygdens byaförenings senaste styrelsemöte att kontakta representanter från kommunen för att få en uppdatering. Tf skolchef Caroline Åkesson Larsson fick första samtalet och hon framhöll att omorganiseringen i högsta grad är aktuell. På frågan om när vidare information, dialog eller beslut kan tänkas komma så hänvisade hon till Stefan Borg, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. I mailkontakt med honom ställde vi följande frågor:

  1. Vilken omorganisering är det som undersöks just nu och varför?
  2. När kan ett beslut om omorganisering väntas?
  3. Hur kan bygdens invånare hålla sig uppdaterade i ärendet och vart vänder de sig om de har frågor eller åsikter?
  4. Planerar kommunen någon slags medborgardialog i ärendet?

Stefan återkom med svar på våra frågor:

”När det gäller omorganisationen, eller verksamhetskonsolideringen, som jag brukar beteckna den — egentligen handlar det om att framtidssäkra skolverksamheten i den här delen av kommunen – så utgår den i allt väsentligt från det material som togs fram under förra mandatperioden. Det såg stora fördelar med att samordna all förskoleverksamhet till Västerstad och all skolverksamhet och fritidsverksamhet till Östraby. Detta motsvarande scenario 2 i KPMG:s utredning från 2017.

Utifrån detta scenario har nu skolförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen tagit fram ett konkret förslag som ska behandlas på Barn- o. utbildningsnämnden på tisdag. Här vill jag inte föregripa nämndens behandling av ärendet. Bara konstatera att vi i styret är beredda att avsätta 15 miljoner kr i investeringsbudgeten för projektet, involverande bl.a. en ny skolbyggnad i Östraby, om nämnden skulle vilja gå vidare med det.

Om nämnden väljer att gå vidare med projektet så kommer vi att informera alla som är berörda av omstruktureringen. På vilket sätt är inte minst beroende av hur pandemin utvecklas, och därmed de restriktioner som nu måste följas. Den som har frågor kan vända sig till mig eller till skolförvaltningen och efter tisdag kommer jag att kunna svara bättre på alla frågor. Någon slags ”medborgardialog” planeras inte. Som jag ser det är medborgarna representerade genom sina valda ombud i nämnden.”

Av svaren kan vi alltså bland annat se att beslut väntas redan på tisdag. Åsikter eller frågor kan vändas till Stefan Borg själv eller till skolförvaltningen. Kontaktuppgifter finns på Hörby kommuns hemsida.

Askeröds räddningstjänst nåddes inte vid brandlarm i skola

I slutet av oktober gick brandlarmet i De la Gardieskolan och Västanvindens förskola i Västerstad. Lyckligtvis var det inte fråga om någon brand men situationen visade ändå en allvarlig brist, nämligen att räddningstjänsten i Askeröd inte nåddes av larmet. Istället var det en brandbil från Hörby som ryckte ut, en färd som tar åtskilligt längre tid än vad den skulle ha gjort för Askeröds räddningstjänst.

Med anledning av detta ställde vi i Askerödsbygdens byaförening tre frågor till Räddningstjänsten Skånemitt:

  1. Vem tog beslutet att Askeröds räddningstjänst inte ska larmas när det brinner i den lokala skolan?
  2. Varför togs det beslutet?
  3. Kan beslutet ändras?

Vi fick följande svar från Daniel Frej, operativ chef på Räddningstjänsten Skånemitt:

”Jag vill först och främst bekräfta att det stämmer att vi fick in ett automatisk brandlarm gällande De La Gardieskolan i Västerstad 23/10 kl:13:07. Jag fick också kort därefter information om att Stn Askeröd inte blivit larmade dit, däremot var Stn Hörby på väg till objektet. Ärendet är felanmält, och kontakt togs med SOS alarm kring hur larmningen gått till. Efter kontroll av larmplanen som finns i aktuell insatszon på den typen av ärende, visade det sig att larmplanen inte stämde och att Stn Askeröd saknades. Därav uteblev larmning av Stn Askeröd.

Larmplanen var felaktigt utformad eller inlagd. Ingen har tagit ett aktivt beslut att Askeröd inte ska larmas. Felet är åtgärdat. Vid framtida brandlarm gällande De La Gardieskolan kommer Stn Askeröd och Stn Hörby att larmas tillsammans.”

 

Härlig första mustningsdag

I lördags hade vi den första av höstens tre mustningar. Mängder av äpplen mustades och det diskuterades livligt hur musten bäst kan förvaras efteråt. Vissa förespråkade att göra cider av den. Andra skulle pastörisera. Någon skulle frysa ner. Själv har jag druckit upp det mesta på bara några dagar.

Men det kommer ju en ny möjlighet att musta redan på söndag. Hjärtligt välkomna alla som vill, att ha med er äpplen och flaskor och få med er must hem!

Inspirerande berättelser: BygdeTv i Ervalla & Järla

För den som är intresserad av en levande landsbygd finns mängder av inspiration att hämta från andra byar. Det kan handla om saker i stort eller smått, utförda av enskilda eldsjälar eller många, allt med syftet att skapa gemenskap och trivsel i lokalsamhället. I ett gäng kommande texter kommer vi lyfta fram sådana exempel, med förhoppning att de ska vara intressanta, underhållande och i vissa fall också inspirerande. Kanske finns det någon i Askerödsbygden som vill göra något liknande? Vi hoppas ni kommer uppskatta läsningen!

En av de kanske viktigaste sakerna för att skapa en levande landsbygd är att ta tillvara de kunskaper som finns i bygden. För även om inte alla tänker på det, så vet eller kan de flesta något som kan vara betydelsefullt i lokalsamhället. Det kan handla om en frimärkssamlare med anekdoter att berätta, en entusiastisk hobbyfotograf, någon som kan ta hand om bikupor, någon som kan sy, en som kan instruera dans, någon som kan sjunga… listan kan pågå länge. Tillsammans kan alla dessa kunskaper utgöra en fin grund för den levande bygden.

Ett fint exempel finns att hämta i Närke och närmare bestämt Ervalla/Järla. Där skapades för några år sedan en webb-tv kanal som hette BygdeTv, en kanal som sedermera producerat avsnitt i 4 hela säsonger och som följt det lokala livet med allt ifrån skolavslutningar till nyårsaftnar. Nyckeln i framgångssagan stavas Niclas Lindahl, en lokal förmåga som råkar vara duktig på att göra filmer. Att han, tillsammans med parhästen Per-Åke Sörman, använde den kunskapen till att bidra till bygden  ska andra i Ervalla och Järla vara glada för. När du nu tittar på exemplet nedan, där vi får följa med till invigningen av  Norsebäcksbadet och får veta att en fällkniv hittat sin rätta ägare, så tror jag nog även du önskar en BygdeTv i Askeröd.

Låna en torkugn

Torkugn att låna

Även om det nya gemensamma köket ännu inte är färdigt så har vi nu köpt in en torkugn som senare ska finnas där. Torkugnen är bra för alla som vill ta hand om mat såsom frukt och svamp. Torktiden ligger på flera timmar och vår förhoppning i framtiden är att intresserade ska kunna torka sin skörd medan aktiviteter pågår i verkstaden. I väntan på detta erbjuder vi nu en möjlighet för den som redan nu vill låna hem torkugnen. Den väger omkring 9 kg och är relativt enkelt att ta med sig. Självklart ska den vara ordentligt rengjord när den lämnas tillbaka.

Om du är intresserad att låna torkugnen, maila Angela på verkstadibyn@gmail.com. Meddela då gärna också vilka datum du önskar.

Bygget fortsätter…

Igår torsdag var vi ett gäng som fortsatte bygga i verkstan. Vi skapade en luftspalt i taket med en vindduk, drog ut spikar och annat i gamla reglar och så började vi sätta upp ångspärr och glespanel i innertaket. När energin höll på att tryta fick vi dessutom fika som höll igång oss ytterligare. TACK alla inblandade!

I morgon lördag fortsätter vi med ångspärr och glespanel. Alla som vill är välkomna mellan kl 9-13!

Arbete i mysbelysning

Askeröds IF:s damlag närmar sig första segern

För ett par år sedan förekom det emellanåt matchreferat från Askeröds IF:s herrmatcher här på hemsidan. Syftet var då att emellanåt beskriva vad som sker där borta på idrottsplatsen som så många förknippar med Askeröd. Nu är det dags för en ny krönika, men denna gången handlar det om Askeröds damer som sedan förra året spelar i division 4. Under lördagen var det tid för årets andra seriematch, mot Tomelilla.
Redan timmen före avspark råder full aktivitet. Tomelilla har meddelat att de för dagen har få spelare och har bett om att spela med 9 spelare i stället för 11 på banan. Beskedet tvingar ut Dan Strand och Christoffer Sjöholm på planen med måttband och konor. Planen måste förminskas. Under tiden erbjuder spelande tränaren Mia Nilsson bärhjälp vid renoveringen av gamla klubbhuset. Ett gäng reglar ska in inför veckans ideella bygginsatser. Det ligger en förväntan i luften. Kan damlagets första serieseger sedan återstarten förra året komma just idag?
Vid avspark blåser det friskt från söder. Särskilt många åskådare finns inte på plats, det ska det ju heller inte vara i Coronatider, men några har ändå tagit sig in på idrottsplatsen. De som håller på hemmalaget får jubla redan efter ett par minuter när Thea Sjöholm Persson visar sin stora kapacitet. Hon spelar visserligen med ett stort knäskydd, Thea, men det verkar inte bekomma henne när hon dundrar förbi både en och två motspelare innan hon med precision trycker in bollen i närheten av krysset. Ja, så hårt är skottet att hon direkt efter tvingas byta en stund för att vila foten.
Matchbilden därefter är jämn. Möjligen är Tomelillas spelare något starkare än Askeröds, men deras framstötar blir oftast lönlösa tack vare ett smart försvarande hemmalag. Devisen en för alla, alla för en gäller fullt ut. Som när en av Tomelillas kvickare forwards tar sig förbi en och två Askerödspelare men sedan stoppas resolut av Cajsa Lineau som tredje tillskyndande försvarare. Också Amanda Johannesson, den modiga målvakten, ger berömvärt understöd genom spel med fötterna långt utanför straffområdet. Positionsspelet sitter fint och små detaljer strömmar ut som ögongodis till publiken. Som exempelvis när vårdade högerbacken Frida Wendel vid ett av Tomelillas kontringslägen lyckas bromsa upp anstormningen genom att följa en farlig löpning istället för att försöka ta bollen. Överlag känns försvarsspelet både sammansvetsat och genomtänkt.
Anfallsspelet kan med fördel beskrivas med ett liknande ord: det är metodiskt. Medan Tomelilla söker sig fram lite på måfå så gör Askeröd det med tydliga idéer och samförståelse. Även insparkar blir ett anfallsvapen eftersom alla vet vad som gäller; bollen rullas till ytterback som i sin tur enkelt når yttern. Därifrån finns ofta öppna alternativ både inåt banan och framåt. Flera gånger når Askeröd offensivt straffområde bara genom förutbestämda rörelser och passningar. Det ser enkelt ut. Och när metodiken inte längre ger avkastning finns också fantasi att ta till. Som hos Thea Sjöholm Persson som med styrka och kvickhet vållar skräck i Tomelillas fyrbackslinje. Eller Elin Skarp vars lugna uppenbarelse inhyser fin teknik och snabba fötter. Flera gånger rinner hon förbi utmed sidlinjen medan motståndarna häpet frågar sig hur det går till.
Trots att Askeröd har god kontroll på matchen lyckas Tomelilla kvittera en bit in i första halvlek. Målet kommer när Amanda Johannesson ännu en gång hjälper till utanför eget straffområde men har otur. I den tilltrasslade situationen lyckas Tomelillas nummer nio göra mål. Men Askeröd trummar på. Kort efter kvitteringen gör den stabila mittbacken Ebba Nilsson mål efter en inläggssituation. Och minuten senare drar Thea Sjöholm Persson ett stenhårt inlägg rakt i Elin Skarps panna, men dessvärre går bollen över mål. Ledningen 2-1 i halvtid är i underkant.
Lika snabbt som Askeröd gjorde mål i första halvleken, gör Tomelilla mål i den andra efter att ha hittat ett fint tryck direkt efter avspark. Men istället för att drabbas av uppgivenhet och nervositet, som kanske hade varit lätt att ta till för ett lag som inte vunnit särskilt många matcher, så sätter Askeröd gasen i botten. Elin Skarp lyckas återigen glida förbi försvarare på vänsterkanten och hittar in till Tanja Frank som trycker bollen just över ribban. Under resten av matchen står kampen mellan Askeröd å ena sidan och Tomelillas fint spelande målvakt samt hennes målställning å andra sidan. Elin Skarp navigerar sig centralt och smeker iväg ett skott som målvakten med möda tippar i stolpen. Mia Nilsson trampar majestätiskt iväg från innermittfältet och tvingar i friläge keepern till en jätteräddning. Elin Skarp testar målvakten igen varpå returen hamnar hos duktiga Jennifer Fridh som dänger bollen i ribban. Och mot slutet av matchen forcerar sig Thea Sjöholm Persson igenom försvaret innan också hon träffar ribban. Men några fler mål blir det inte, matchen slutar 2-2.
Som Askerödsspelare går det förstås att vara besviken över resultatet. Denna match fanns där att vinna, vilket hade varit en härlig belöning för allt arbete laget lagt ner under senaste 18 månaderna tillsammans. Men ser vi till prestationen så ska tjejerna i laget vara både nöjda och stolta. Visst finns det mer att träna på, saker att finslipa, men tid för det kommer. Själv vill jag framhålla två saker som utmärkande på ett bra sätt. För det första är det imponerande att ALLA som spelar i Askerödströjan gör det så genomtänkt och metodiskt. Laget gör en hel del byten av spelare och byten och positioner, men samtliga vet alltid vad som förväntas av dem och deras position. För det andra är det imponerande att denna fotbollsförståelse finns trots att så många är så unga. Det är liksom ingen tillfällighet att där står ett dussintal mopedbilar på parkeringen när laget spelar match; det är ju så få spelare som har åldern inne för körkort. Så segrarna kommer, det känner nog både spelare, ledare och publik efter matchen mot Tomelilla. Askeröds IF har verkligen ett damlag att vara stolta över.

Hemestertips: Fruktträdgården vid Anderssons Rör

Sommaren är här, men för många blir den inte som planerat. Resor har blivit inställda, besök från vänner blir inte av. Det kommer bli en semestertid där de flesta stannar hemma. Intressant nog finns det sedan ett par år ett nytt ord för detta fenomen: Hemester. Det myntades i Sverige första gången i radioprogrammet spanarna och räknas sedan 2009 som ett ord i svenskan. Betydelsen är ”en semester som spenderas nära hemmet.”

Under närmsta tiden kommer vi här på hemsidan skriva om olika platser som finns i eller i närheten av vår bygd. Allt från storslagen natur till småskaliga smultronställen. Om någon av er som läser vill tillföra ett lokalt utflyktsmål får ni gärna bidra. Maila text och bild till askerodsbygdens.byforening@gmail.com.

Vissa kanske tänker att en hemester ska vara något vilsamt och bekvämt. En vacker grillkväll eller en strand någonstans. Kanske en promenad i skogen. Men så behöver det inte vara – det går också att umgås med fruktträd på en högbevuxen äng. Just i Askerödsbygden har vi den möjligheten i fruktträdgården vid Anderssons Rör i Orås.

Kanske känner ni till historien vid det här laget. Vi har i byaföreningen fått tillåtelse att plocka äpplen i trädgården för mustningar under de senaste åren. Och i år har Leader bidragit med pengar för att vi ska kunna utveckla den. Några nya träd är planterade. Där finns nybyggda bänkar och bord. Och där finns stora mängder ätbart. Mest av allt äpplen, äpplen och äpplen, hela träd fulla. Men också körsbär och vildhallon.

I söndags hade vi beskärningskurs i fruktträdgården. Ett tiotal entusiaster deltog under fin ledning av Leo Sjöstrand. Förutom att träden blev klippta, ett njutbart sätt att umgås med naturen, så sprutade idéer bland deltagarna. Ett träd formades till ett klätterträd för barn. Ett annat formades till ett parasoll i syfte att ha rastplats under. Någon föreslog en liekurs, en annan ville klippa med traktor, en tredje ville ta in får. En liten verktygsbod efterlystes. Härliga idéer som kanske blir verklighet, eller inte. Men det som genomgående uppskattades mest var trots allt att fruktträdgården finns och att alla som vill är välkomna att hämta äpplen.

Så gör det. Ta en tur till fruktträdgården och kolla in den. Hämta äpplen när de är mogna. Njut av platsen. Och kom till våra mustningsdagar under hösten – besked om när dessa blir kommer inom några veckor.