Brev till politiker i Hörby kommun

Med anledning av beslut rörande skolorna i Västerstad och Östraby har styrelsen för Askerödsbygdens byaförening formulerat följande och skickat det till ett antal politiker i olika partier i Hörby kommun.

Barn- och utbildningsnämnden i Hörby beslutade häromveckan om förändringar av skolstrukturen i kommunens sydvästra delar. Skolverksamheten ska samlas i Östraby och förskoleverksamheten i Västerstad. Frågan har varit mer eller mindre aktuell under två års tid, ändå kom beslutet som en blixt från klar himmel för många. Det fanns förväntningar, definitivt bland föräldrar och medborgare men säkert också bland personal, att beslutet skulle föregås av någon slags dialog. Nu blev det inte så.

Från Askerödsbygdens byaförenings sida kan vi konstatera att förändringen beskrivs i olika ordalag beroende av vem som berättar om den. Ända sedan omorganisationen kom på tal har den från tjänstemän och politiker utmålats som en satsning på landsbygden – så även nu när beslutet är taget. Andra beskriver det som en svår förlust för landsbygden eftersom man ser det som att en förskola och en skola försvinner. Därför ser vi det som olyckligt att en dialog aldrig genomfördes. Vi ser ingen anledning att betvivla politikens syn på beslutet som en satsning – det finns säkert goda skäl till den. Men lika lite betvivlar vi de många föräldrar och boende i vår bygd som är besvikna. En dialog, en utsträckt hand, hade kunnat ökat förståelsen för varandras positioner och gjort beslut, oavsett vilket, såväl som genomförandeprocess enklare.

Om vi höjer blicken från denna fråga vill vi också framhålla att just dialog och samverkan lär bli central för kommunens fortsatta utveckling i stort. Utsatta ekonomiska situationer och krav på effektiviseringar är redan att betrakta som ett normalläge. Det är inte omöjligt att det fortsätter så. Att övervinna sådana utmaningar kan möjligen bli enklare om kommun, föreningsliv, företag och medborgare har tillit gentemot varandra och arbetar tillsammans för lokalsamhällets bästa. Detta ställer krav på alla parter, inte minst på medborgarna som för att kunna ta ansvar behöver sätta sig in i den helhet som kommunen utgör. Därför är det viktigt att bjuda in till dialog när komplexa frågor behandlas – vi behöver ta varje tillfälle att bygga tillit och förståelse för hur vi gemensamt utvecklar Hörby kommun.

Vi önskar att det avvaktas med slutgiltigt beslut om skolverksamheten i Östraby och Västerstad och att det lämnas tid för någon form av dialog. Om inte annat en möjlighet för berörda och intresserade att få större förståelse för hur planen ser ut och bakgrunden till beslutet såväl som en möjlighet att beskriva frågan ur sina egna perspektiv. Kanske leder det till att beslutet ändras, kanske inte. Vi skulle dessutom gärna undersöka möjligheten att forma kontinuerliga träffar eller utbyten rörande vår del av kommunen för att främja förståelse och samverkan samhällets aktörer emellan.

Jonas Wilson för

styrelsen för Askerödsbygdens byaförening

Askeröds IF vinner Lions föreningspris

Askeröds IF fortsätter att få utmärkelser. Efter att Lars-Göran Larsson på nationaldagen fick priset årets ledare så är det nu hela föreningen som får Lions föreningspris för 2020. Ett längre reportage publicerades i Skånskan för ett par dagar sedan, den med prenumeration kan läsa reportaget här: https://www.skd.se/2020/12/03/askerods-if-far-foreningspriset/