Nyhet: Samtal om film

Under 2021 så tar vi i Askerödsbygdens byaförening, i samarbete med ABF Hörby, initiativ till något vi kallar ”Samtal om film.” Läs gärna mer om aktiviteten här eller kolla när Jonas Wilson presenterar konceptet och första filmen, Cinema Paradiso, med i en kort video.

Det finns olika sätt att titta på Cinema Paradiso, ett sätt vi särskilt tipsar om är tjänsten Cineasterna som finns tillgänglig via bibliotek runt om i landet. Genom att besöka www.cineasterna.se och sedan söker på Hörby bibliotek (eller Snokabiblioteken) kan ni logga in med ett lånekort och sedan söka på Cinema Paradiso.

Länk till samtalet kommer mailas ut och presenteras här på hemsidan innan samtalet den 20 maj!

Bidra när Leader utvecklar en ny strategi

MittSkåne Utveckling arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Det är just sådana projektmedel som vi i Askeröd erhållit för Verkstad i byn och renoveringen av Askeröds IF:s klubbhus!

Nu är Mittskåne utveckling i färd med att arbeta fram en ny Leaderstrategi. Det är den strategin som sedan avgör vilken typ av projekt som kan få projektmedel framöver. Därför bjuder man in till fyra tematräffar under april och maj. Den 19 april sker två träffar. Kl 15.15 är temat Nuläget och kl 17.15 är temat Vilka drivkrafter styr våra val – livsmedel, naturresurser, hälsa. Den 22 april kl 15.15 är temat Platsutveckling. Och den 6 maj kl 15.15 sammanfattas och konkretiseras de viktigaste insatsområdena. Det går bra att vara med på flera eller bara på ett.

Träffarna är för alla som bor och/eller verkar i Eslöv, Höör och Hörby kommuner. Du kan vara engagerad i föreningslivet och byalag, du kan ha företag här eller bedriva forskning.

Mer information om Mittskåne utveckling och Leader finns på deras hemsida. Frågor och anmälan görs till info@mittskaneutveckling.se

Hoppas någon från Askerödsbygden vill vara med!