Nyhet: Samtal om film

Under 2021 så tar vi i Askerödsbygdens byaförening, i samarbete med ABF Hörby, initiativ till något vi kallar ”Samtal om film.” Läs gärna mer om aktiviteten här eller kolla när Jonas Wilson presenterar konceptet och första filmen, Cinema Paradiso, med i en kort video.

Det finns olika sätt att titta på Cinema Paradiso, ett sätt vi särskilt tipsar om är tjänsten Cineasterna som finns tillgänglig via bibliotek runt om i landet. Genom att besöka www.cineasterna.se och sedan söker på Hörby bibliotek (eller Snokabiblioteken) kan ni logga in med ett lånekort och sedan söka på Cinema Paradiso.

Länk till samtalet kommer mailas ut och presenteras här på hemsidan innan samtalet den 20 maj!

Renoveringen rullar vidare…

Det är ett tag sedan vi skrev en lägesuppdatering kring Verkstad i byn här på hemsidan. Ni vet, projektet där Askeröds IF och Askerödsbygdens byaförening tillsammans renoverar Askeröds IF:s gamla klubbhus finansierade av Leader, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Sparbanken Skåne. Sedan sist har alla dörrar, fönster, innerväggar samt innertak kommit på plats, taket har isolerats och målare har gått lös med färg. Sakta men säkert framkommer en lokal som känns både vacker och trivsam! De kommande stegen kommer sedan bestå i att värmepump installeras, el dras, badrum färdigställs och kök sätts på plats. Nu börjar det kännas på riktigt – snart kommer det vara färdigt!

Vi skjuter på årsmötet

Hej alla medlemmar i Askerödsbygdens Byaförening!

Året som gått sedan förra årets årsmöte har varit ett extraordinärt år med COVID-19 som har överskuggat många av de aktiviteter som vi brukar hålla i byaföreningen. Framför allt har vi tvingats ställa in våra sammankomster som valborg, Sveriges Nationaldag och midsommarafton. Vi har inte heller kunnat göra tradition av 2019 års lyckade skördefest (ännu).

Så här på våren börjar det normalt bli dags för årsmöte samtidigt som COVID-19 på allvar slår till mot Skåne. Med bakgrund av detta har vi i styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet tills värmen är tillbaka så att vi kan hålla det utomhus med säkert avstånd.

En riktig pandemi som COVID-19 var fram tills för ett år sedan något som mest fanns på film, ingen har på allvar riktigt räknat med att det skall hända och därför finns inget stöd att hämta i våra stadgar. Ingen har räknat med ett nationellt förbud mot att samla mer än 8 personer och hur man i så fall skall gå till väga.

Ett årsmöte är en demokratisk sammankomst där föreningens medlemmar får möjlighet att utöva demokratisk inflytande i föreningen. Att hålla ett årsmöte via video eller för den delen fysiskt skulle innebära risken att många som vill vara med på årsmötet inte kan delta och därmed missar sin möjlighet, antingen för svårigheten i att delta digitalt eller för att man tillhör en riskgrupp och inte vill träffas fysiskt. Vi vill därför vänta med ett årsmötet tills riskerna eller svårigheterna med att delta är normala. Vi väljer att värna den demokratiska dimensionen av årsmötet.

Vi har kontrollerat möjligheten att skjuta på årsmöte med föreningens revisor och vår bank utan att hitta några hinder.

Vi har ambitionen att ändå färdigställa handlingar som normalt skulle vara klara till årsmötet under februari och göra dessa tillgängliga för medlemmar som önskar.

Styrelsen har också beslutat att ge ny möjlighet till att lämna in motioner och återkommer i god tid med ett nytt datum då dessa skall vara styrelsen tillhanda.

Är det någon medlem som vill prata om detta eller något annat går det bra att kontakta mig eller föreningen via mejl så tar vi en dialog. Kanske är det någon aktivitet vi har missat att driva som Du vill föra fram?

Vänligen,
Erik Ridderby

Ordförande i Askerödsbygdens Byaförening

Epost: ordforande@askerodsbygden.se

Brev till politiker i Hörby kommun

Med anledning av beslut rörande skolorna i Västerstad och Östraby har styrelsen för Askerödsbygdens byaförening formulerat följande och skickat det till ett antal politiker i olika partier i Hörby kommun.

Barn- och utbildningsnämnden i Hörby beslutade häromveckan om förändringar av skolstrukturen i kommunens sydvästra delar. Skolverksamheten ska samlas i Östraby och förskoleverksamheten i Västerstad. Frågan har varit mer eller mindre aktuell under två års tid, ändå kom beslutet som en blixt från klar himmel för många. Det fanns förväntningar, definitivt bland föräldrar och medborgare men säkert också bland personal, att beslutet skulle föregås av någon slags dialog. Nu blev det inte så.

Från Askerödsbygdens byaförenings sida kan vi konstatera att förändringen beskrivs i olika ordalag beroende av vem som berättar om den. Ända sedan omorganisationen kom på tal har den från tjänstemän och politiker utmålats som en satsning på landsbygden – så även nu när beslutet är taget. Andra beskriver det som en svår förlust för landsbygden eftersom man ser det som att en förskola och en skola försvinner. Därför ser vi det som olyckligt att en dialog aldrig genomfördes. Vi ser ingen anledning att betvivla politikens syn på beslutet som en satsning – det finns säkert goda skäl till den. Men lika lite betvivlar vi de många föräldrar och boende i vår bygd som är besvikna. En dialog, en utsträckt hand, hade kunnat ökat förståelsen för varandras positioner och gjort beslut, oavsett vilket, såväl som genomförandeprocess enklare.

Om vi höjer blicken från denna fråga vill vi också framhålla att just dialog och samverkan lär bli central för kommunens fortsatta utveckling i stort. Utsatta ekonomiska situationer och krav på effektiviseringar är redan att betrakta som ett normalläge. Det är inte omöjligt att det fortsätter så. Att övervinna sådana utmaningar kan möjligen bli enklare om kommun, föreningsliv, företag och medborgare har tillit gentemot varandra och arbetar tillsammans för lokalsamhällets bästa. Detta ställer krav på alla parter, inte minst på medborgarna som för att kunna ta ansvar behöver sätta sig in i den helhet som kommunen utgör. Därför är det viktigt att bjuda in till dialog när komplexa frågor behandlas – vi behöver ta varje tillfälle att bygga tillit och förståelse för hur vi gemensamt utvecklar Hörby kommun.

Vi önskar att det avvaktas med slutgiltigt beslut om skolverksamheten i Östraby och Västerstad och att det lämnas tid för någon form av dialog. Om inte annat en möjlighet för berörda och intresserade att få större förståelse för hur planen ser ut och bakgrunden till beslutet såväl som en möjlighet att beskriva frågan ur sina egna perspektiv. Kanske leder det till att beslutet ändras, kanske inte. Vi skulle dessutom gärna undersöka möjligheten att forma kontinuerliga träffar eller utbyten rörande vår del av kommunen för att främja förståelse och samverkan samhällets aktörer emellan.

Jonas Wilson för

styrelsen för Askerödsbygdens byaförening

Askeröds räddningstjänst nåddes inte vid brandlarm i skola

I slutet av oktober gick brandlarmet i De la Gardieskolan och Västanvindens förskola i Västerstad. Lyckligtvis var det inte fråga om någon brand men situationen visade ändå en allvarlig brist, nämligen att räddningstjänsten i Askeröd inte nåddes av larmet. Istället var det en brandbil från Hörby som ryckte ut, en färd som tar åtskilligt längre tid än vad den skulle ha gjort för Askeröds räddningstjänst.

Med anledning av detta ställde vi i Askerödsbygdens byaförening tre frågor till Räddningstjänsten Skånemitt:

  1. Vem tog beslutet att Askeröds räddningstjänst inte ska larmas när det brinner i den lokala skolan?
  2. Varför togs det beslutet?
  3. Kan beslutet ändras?

Vi fick följande svar från Daniel Frej, operativ chef på Räddningstjänsten Skånemitt:

”Jag vill först och främst bekräfta att det stämmer att vi fick in ett automatisk brandlarm gällande De La Gardieskolan i Västerstad 23/10 kl:13:07. Jag fick också kort därefter information om att Stn Askeröd inte blivit larmade dit, däremot var Stn Hörby på väg till objektet. Ärendet är felanmält, och kontakt togs med SOS alarm kring hur larmningen gått till. Efter kontroll av larmplanen som finns i aktuell insatszon på den typen av ärende, visade det sig att larmplanen inte stämde och att Stn Askeröd saknades. Därav uteblev larmning av Stn Askeröd.

Larmplanen var felaktigt utformad eller inlagd. Ingen har tagit ett aktivt beslut att Askeröd inte ska larmas. Felet är åtgärdat. Vid framtida brandlarm gällande De La Gardieskolan kommer Stn Askeröd och Stn Hörby att larmas tillsammans.”

 

Låna en torkugn

Torkugn att låna

Även om det nya gemensamma köket ännu inte är färdigt så har vi nu köpt in en torkugn som senare ska finnas där. Torkugnen är bra för alla som vill ta hand om mat såsom frukt och svamp. Torktiden ligger på flera timmar och vår förhoppning i framtiden är att intresserade ska kunna torka sin skörd medan aktiviteter pågår i verkstaden. I väntan på detta erbjuder vi nu en möjlighet för den som redan nu vill låna hem torkugnen. Den väger omkring 9 kg och är relativt enkelt att ta med sig. Självklart ska den vara ordentligt rengjord när den lämnas tillbaka.

Om du är intresserad att låna torkugnen, maila Angela på verkstadibyn@gmail.com. Meddela då gärna också vilka datum du önskar.

Bygget fortsätter…

Igår torsdag var vi ett gäng som fortsatte bygga i verkstan. Vi skapade en luftspalt i taket med en vindduk, drog ut spikar och annat i gamla reglar och så började vi sätta upp ångspärr och glespanel i innertaket. När energin höll på att tryta fick vi dessutom fika som höll igång oss ytterligare. TACK alla inblandade!

I morgon lördag fortsätter vi med ångspärr och glespanel. Alla som vill är välkomna mellan kl 9-13!

Arbete i mysbelysning

Golvet ligger i verkstaden

För inte så länge sedan hjälptes många åt för att riva ur Askeröds IF:s gamla klubbhus. Allt skulle bort. Innertak. Väggar. Isolering. Golv och bjälklag. Tillsammans gjorde vi ett jättearbete och nu går det verkligen att ana att något fint är på väg. I fredags arbetade Johannes Roos från Askeröds bygg och Dennis Nilsson (lagkapten i Askeröds IF och betongexpert) från tidig morgon till sen kväll för att lägga betonggolvet. Det blev kanon! Under närmsta dagarna kommer golvet att vattnas två gånger dagligen och sedan är det dags att bygga innertaket. Steg för steg i rätt riktning!