Länk till årsmöte

I dag är det dags för årsmöte klockan 19. Vi kommer att köra digitalt. Du ansluter i webbläsaren via följande länk: https://meet.jit.si/Arsmote2021AskerodsbygdensByaforening och behöver ange ett namn som visas för oss andra. Du behöver inget konto och behöver inte registrera dig i övrigt.
Du som kör på läsplatta eller mobiltelefon (Android/Samsung/iPhone/iPad eller motsvarande) kan behöva tanka ner appen Jitsi Meet för att det skall fungera.
Vi har ambitionen att ansluta 30 minuter i förväg för att du skall kunna prova om du är osäker.
Enbart medlemmar har rösträtt på årsmötet. Läs om hur du blir medlem här.
 Vänligen,
Erik och Jonas