Bli medlem

Genom att bli medlem i Askerödsbygdens Byförening hjälper du till att upprätthålla en levande bygd. Även om nästan allt arbete vi gör sker ideellt så har vi vissa kostnader vid aktiviteter, för hemsida och marknadsföring med mera. Det är också bra för oss att kunna visa att vi är många medlemmar när vi för samtal med Hörby kommun eller andra aktörer om vår bygd.

Kostnaden är 200 kronor per hushåll och år. På grund av det nya datalagringsdirektivet GDPR kommer vi att börja arbetet med riktade fakturor till dem som vill bli medlemmar. Vill du bli medlem, maila oss på medlem(at)askerodsbygden.se. Uppge namn, e-post och telefonnummer.

Tack för ert stöd!