Rivning börjar

Hej,

Äntligen är pengar på väg till projektet och då är det dags att börja riva ut det gamla och förbereda det nya. Att få investerings pengar från Jordbruksverket till projekt innebär att ganska mycket ska göras också ideellt – 1600 timmar! I planering mm. av projektet hittills har vi redan gjort cirka 400 timmar. Allt som vi gör i och omkring byggprojektet räknas som ideellt arbete inklusive rivning, målning, fixa fika eller mat till de som jobbar osv. Kom och var med i byggprocessen och hjälp oss att räkna ner timmarna!

Taket börjar bytas tidigt i mars och vi börjar riva ut inomhus nästa helg! Det som måste göras är att ta ut alla befintliga väggar, köket, toalett, innertak och, till slut, golvet också.

Planerade dagar för rivning är:

  • Lör/Sön 22/23 Feb, kl 9 – 13
  • Lör/Sön 29 Feb/1 Mars kl 9 – 13
  • Lör/Sön 7/8 Mars, kl 9 – 13
  • Lör/Sön 14/15 Mars kl 9 – 13
  • Lör/Sön 21/22 Mars kl 9 – 13
  • Sön 29 Mars kl 9 – 13

Vi återkommer innan dessa datum med detaljer om vad som ska göras och om du behöver ta med dig särskilda verktyg osv. Annars, ta med dig bara handskar. Om vi blir färdiga snabbt behöver vi inte ha så många datum. Målet är att vara färdiga innan byggare börjar tidigt i april.

Du är mycket välkommen att bara dyka upp om du har chans men om du vet att du kan, får du gärna anmäla att du kommer så att vi kan förbereda så att alla kan jobba effektivt. Om du vill hjälpa till men inte kan något av dessa datum så hör av dig – det är möjligt att vi kan samla en grupp vid andra datum som passar. Om du inte kan vara med men har verktyg som ni tror kan behövas så hör av dig.

På första helgen börjar vi att riva ut och befintligt kök, innerväggar och toaletter. Nästa steg är innertaket och sista är golvet.

Vi kommer att uppdatera om hur det går ofta – håll koll detta mail och hemsida!

Kontakta Angela på 070 210 2095 eller på mail verkstadibyn@gmail.com med frågor eller annat.

 

 

Äntligen rullar Verkstad i byn igång!

Efter lång väntan på Jordbruksverkets behandling av ärendet är det nu dags att genomföra Verkstad i byn, projektet där Askeröds IF och Askerödsbygdens byförening tillsammans ska renovera AIF:s gamla klubbhus. Målet är att skapa en mötesplats med fokus på gemenskap och kreativitet i alla dess former – från fotbollsteori till målning och matlagning. För finansieringen står Leader Mittskåne, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Sparbanksstiftelsen.

Styrgruppen bakom projektet består av personer från både AIF och byföreningen: Rikard Persson, Håkan Löfqvist, Anna Bengtsson, Linda Håkansson, Siv Andersson och Jonas Wilson. Projektledare är Angela Spencer. Gruppen är i full gång att planera renoveringen tillsammans med hantverkare och takrenoveringen beräknas dra igång framåt mars. Under vårens gång kommer det också vid ett par tillfällen bjudas in till fixardagar då alla som vill är välkomna att hjälpa till med lämpliga sysslor. Kontinuerlig information om projektet kommer också presenteras på respektive föreningarns hemsidor och via andra kanaler som de använder sig av.

En spännande tid väntar!

Jonas Wilson

Tack för ännu en trivselkväll!

I torsdags kväll fick vi besök av Josie and the Fabulous i Dala Bil och Traktors maskinhall. Lite färre besökare kom denna gång jämfört med tidigare trivselkvällar, men de som kom erbjöds återigen högklassig musik, mat och bakverk. Glada är vi också att vi återigen fick några nya besökare och medlemmar till vår förening, alltid roligt när nya blir intresserade av vad vi gör!

Ett stort tack ska riktas till alla de som hjälper till: Hörby kommun för evenemangsbidrag, Askeröds IF för lån av bord och stolar, Siv för förmåga att hitta fina band, Mona för exemplarisk bakning, Angela för matlagning och så förstås Dala Bil och Traktor som låter oss låna deras maskinhall för dessa arrangemang. Hoppas vi ses igen nästa år!

Byvandring i Västerstad/Dala

Så har det varit byavandring i Västerstad och en rackarns massa politiker på besök. Var nog minst lika många politiker som boende från närområdet som dök upp.

Vi samlades vid De la Gardieskolan i Västerstad och inledde med att, precis som det låter, gå längs byvägen mot Dala så länge trottoaren räckte (till spannmålscentralen med andra ord) för att vända
tillbaka och förbi ut mot väg 13 och prova på barnens oskyddade väg bort till församlingshemmet där, om jag förstår det rätt, musikskolan huserar på kvällarna.

Under turen lyftes problemet med höga hastigheter och dåligt skydd för fotgängare och cyklister. Gruppen med boende kunde summera 8 dödsfall på vägen mellan Löberöd och väg 13 senaste 40 åren. Det
lyftes också fram att trafiksituationen hindrar oss från att umgås, man håller sig helt enkelt inne då det är livsfarligt att knalla över till grannen.

Efter vandringen samlades vi i matsalen på skolan och själva dialogen kunde påbörjas. Vårt kommunalråd som också är kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Lars-Göran Ritmer (M) tillsammans med Magnus Archenholtz som är tillförordnad förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen tog ansvar för att föra dialogen.

Flera viktiga punkter togs upp;

Behovet av cykelbana mellan Löberöd och väg 13 lyftes. Kommunalrådet hänvisade till att det är en fråga för trafikverket. Vi fick besked om att det är mycket dyrt med cykelväg om trafikverket skall
ordna det vilket man fått erfara i trakten kring Fulltofta där man nyligen fått en 600 meter cykelväg byggd av trafikverket.

Efter cykelbanan var det dags att diskutera trafiksäkerhet och de problem med höga hastigheter vi upplever på flera håll. Även detta hänvisades till trafikverket. Dock nappade vår kommunpolis och
lovade att vidareförmedla behovet av hastighetskontroller till kollegorna.

En fråga om hur kommunen kan stötta oss när våra brunnar sinar dök upp. Ett önskemål om ett tappställe så att vi kan hämta vatten när det sinar där hemma presenterade. Det visar sig vara en fråga
för Mittskåne Vatten som har strikta regler om att man bara får ge service till ”vattenkollektivet”, dvs bara de som redan är kunder kan få en nödlösning och den som har egen brun är ju inte kund. Kommunen visade i övrigt ett svalt intresse för att bistå och hänvisar till fastighetsägarens egna ansvar. Samtidigt lyfte kommunalrådet fram våra privata brunnar som en kommunal tillgång om kommunen i övrigt får problem med vattnet (tex förgiftning). Det blev inte något rungande Ja-vist från församlingen.

Ytterligare frågor handlade om att renovera Västerstads Allé och minska klippning av vägrenarna för ökad hänsyn till insekter och biologisk mångfald men även dessa frågor hänvisades till trafikverket.

Slutligen diskuterade vi behovet av kollektivtrafik och att det faktiskt fanns busstrafik när flera av oss flyttade hit. Kommunalrådet berättar att man haft uppe frågan med Region Skåne men att det
är besvärligt och dyrt, att man ansåg att Region Skåne har beslutat att satsa på kollektivtrafik på landet men lägger alla pengar på att bygga spårvagn i Lund.

Skall man summera var det trevligt med lite uppmärksamhet, gott kaffe och en fin liten kaka (jag tog två) men de flesta problem vi upplever och vill förändra verkar inte vara något för våra kommunala
politiker som i stället hänvisar istället till Trafikverket.

Vi borde kanske bjuda in trafikverket i stället nästa gång.

Vid pennan och agitator på mötet

Erik Ridderby

Tankar från bokcirkel den 25 september

Det blev en oväntat inspirerande läsecirkelkväll som tog en överraskande vändning. Ingen hade anmält sig men jag var på plats i alla fall, i fall att någon skulle dyka upp – och en person dök upp. En lantbrukare som inte hade läst någon av böckerna och som bara någon dag tidigare hade sett programmet och fångats av titeln ”Hur övervinner vi klimatkrisen?”.

Han hade mer att lära mig än jag honom med konkreta förslag på hur vi kan minska koldioxidutsläppen och binda kolet i jorden. Idéer som stöds av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet. Thomas Kätterer, professor i ekosystemekologi på Sveriges lantbruksuniversitet skriver: det stämmer att cover crops (mellangrödor eller fånggrödor) har en positiv effekt på kolinlagring i marken. Reducerad jordbearbetning har många positiva effekter såsom mindre dieselförbrukning, färre arbetstimmar, minskad ytavrinning m.m.

Det är metoder för hemmaodlaren såväl som för lantbrukaren. Det viktigaste yrket: lantbrukare, den som sköter och förvaltar jorden som ger oss mat, liv och hälsa.

En lantbrukare och en religionspsykolog samtalar om klimatkrisen och hur vi kan rädda vår jord – ligger en del av svaret i hur vi brukar jorden?

Har du tankar, funderingar eller idéer omkring klimatkrisen och tankar på vad du vill göra för att övervinna den? Har du praktiska tips, erfarenheter eller boktips som du gärna delar med dig av till andra?

Boken Intelligenta växter. Den överraskande vetenskapen om växternas hemliga liv är lättläst, underhållande och lärorik. Boken Lev enklare är också lättläst och full av enkla tips för vardagen.

Kom med på nästa träff den 30 oktober på Byaloftet. Kom som du är och med det du har. Det finns inget läsetvång. Vi samtalar, lyssnar och inspirerar varandra. Tillsammans finner vi nya vägar och mer energi för att göra en skillnad. Vi behöver ge den unga generationen med Greta Thunberg i spetsen livsmod, tillförsikt och livsmening.

/ Yvonne Hammer

Recept för en lyckad skördefest

Det är dagen efter Askeröds första skördefest. Som medverkande i gruppen bakom festen känner jag mig fortfarande full av energi, på gränsen till manisk. Det blir oftast så i situationer när många bollar flyger i luften och alla behöver kontrolleras. En elsladd behöver dras, en soppslev rengöras, en bok säljas, en tipspromenad rättas, ett godisregn kastas. Hjärnan rusar och har ännu inte kommit till vila. Men kanske är den maniska känslan, den som fortfarande finns kvar, också resultatet av att skördefesten gick så bra. En fröjd för oss bakom arrangemanget och förhoppningsvis också för alla utställare och besökare som kom till Askeröds idrottsplats.

I syfte att ge en inblick i arbetet bakom skördefesten och för egen del sammanfatta vad som hänt under de senaste veckorna vill jag här delge ett recept för en lyckad skördefest. Håll till godo!

Säkra finansiärer

För vår del var vi lyckligt lottade att kunna arrangera festen med medel från förstudien Verkstad i byn som Länsstyrelsen och Region Skåne finansierat.

Skapa en driftig festgrupp

Angela Spencer, som varit projektledare för Verkstad i byn, har under förberedelserna till festen fått eftertrycklig hjälp av Henrik Svensson, damtränare i Askeröds IF. De två har under flera veckor varit i kontakt närmast dagligen och har tillsammans visat kraften som finns i samarbete mellan kreativa själar. Detta gäller för Angela och Henrik som personer, men i sammanhanget vill jag lyfta att det också gäller föreningarna som de representerar. Askerödsbygdens byförening och Askeröds IF kan ha enorm kraft när de gör saker tillsammans.

Arbeta och ha kul!

För att skapa återkommande arrangemang krävs att förberedelserna är roliga. Är de inte det så kommer personerna bakom inte vilja göra det fler gånger. Under förberedelserna har Angelas hem under stundom förvandlats till en ateljé. Det har förberetts plantor till försäljning, målats blommor på papptallrikar och sytts vimplar. Någon kanske tycker att det låter jobbigt, men visst finns det ändå en glädje i att förbereda något som ska göra byn vackrare och människor glada?

Vidare har vi tagit med barnen på äventyr: när vi skulle köpa grönsaker till skördefestens soppa åkte vi till ”Den gamles gård” i Sniberup. Tillsammans sprang vi i de ekologiska odlingarna och bunkrade svartkål och morötter – ett nöje snäppet bättre än ett tivoli. Och visst har det varit roligt att göra efterforskningar bland lokala producenter. Plötsligt har vi fått kontakter vi inte hade förut, med allt ifrån bageri i Önneköp och gårdsbutik utanför Löberöd till glassförsäljare i Hörby. Det finns så många i vårt närområde som håller igång viktiga verksamheter och det har varit fint att lära känna dem.

Hitta rätt hjälp

Askeröds herrlag bygger med höbalar

Även om festgruppen kan vara liten så är det avgörande att det finns människor som vill hjälpa till. Till denna fest kunde vi till exempel helt lita till familjen Westergrens trygga handlag vid äppelmusten, vi kunde får hjälp av alla de personer från Askeröds IF som vet hur saker fungerar på idrottsplatsen, vi fick traktor och hölass förnämligt framfört av Anita Ahlberg, vi kunde anordna ponnyridning tack vare familjen Gren-Biossoneau, vi fick historisk guidning av Pernille Gooch och fina insatser från flera personer i byföreningens styrelse. Fler kunde nämnas. Det är verkligen glädjande och förenat med en härlig styrka när så många människor har så mycket att erbjuda. Tillsammans gör vi Askerödsbygden till en bra plats, både för skördefester och att bo på.

Lita på turen

För trots alla förberedelser skulle skördefesten kunnat bli en mindre angenäm upplevelse – om det inte varit för vädret. Det är inte ofta som högsommarvärme anländer lagom till 22 september, men denna gång hände det. Så själv kommer jag minnas skördefesten med stor glädje och tacksamhet. Till alla som hjälpte till, utställare, besökare och de högre makter som gav oss sommar igen. Med kämpaglöd och tur blir allt bra!

Festen

Dags för skördefest!

Nu på söndag den 22 september är det dags för skördefest i Askeröd. Förutom allt som står på bilden nedanför kommer vi också ha tipsrunda, ansiktsmålning för de yngsta, ponnyridning och godisregn med godis från Coop Hörby.

Pengar till festen har vi fått genom projektet ”Verkstad i byn” som fick medel från Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne och stöd av Hörbys och Simrishamns kommuner.

 

 

Barnen smyckade byn

Under sommaren anordnade Askerödsbygdens Byförening, med stöd av Hörby kommun, för tredje året i rad sommarlovsaktiviteter i Stationsparken. Denna gång var fokus på att skapa djur och att bygga kojor och som vanligt gav sig barnen i kast med uppgiften med stor kreativitet. Förutom att verken som barnen skapar ger en härligt somrig inramning till byn under sommarveckorna så hoppas vi också barnen känner glädje över att faktiskt kunna påverka hur det ser ut i byn.

Stort tack till alla barn och vuxna som var med!

 

LEADER ger medel till Verkstad i byn!

I tisdags kväll kom det glädjande beskedet att LEADER ger medel till Askerödsbygdens byförening och Askeröd IF som tillsammans nu kan renovera det gamla klubbhuset på Askeröds Idrottsplats och skapa en ny mötesplats i byn. Detta är, som många av er säkert vet, fortsättningen på projektet Verkstad i byn som byföreningen varit del i nu under våren.

Nu på måndag den 3 juni kl 19 hållet vi informationsmöte på Byaloftet i Askeröd. Då kommer vi informera om allt som hittills skett i projektet Verkstad i byn, vi berätta om liknande initiativ i andra byar och vi kommer informera om fortsättningen – en fortsättning där vi bland annat kommer be alla som kan och vill att hjälpa till på olika sätt. Det blir fika och trevliga samtal!

Hjärtligt välkomna allihop!

Nu ansöker vi om medel för Verkstad i Byn

Ni minns säkert förstudien Verkstad i byn som flera av er har medverkat till genom att besöka våra träffar och fylla i enkäter. Under förstudiens gång har det skapats en möjlighet att ansöka om medel för att renovera Askeröds IF:s gamla klubbhus. Om vi får pengarna vi ansöker om kommer de båda föreningarna, Askeröds IF och Askerödsbygdens byförening, tillsammans att renovera byggnaden så att den blir en mötesplats innehållandes ett godkänt kök, verkstadsmöjligheter, förrådsutrymmen med mera.

Ansökan sänds in den 21 maj och vi får besked om vi får medel eller inte i slutet av maj.

Eftersom förstudien Verkstad i byn går mot sitt slut kommer vi snart också bjuda in till möte för att berätta om de slutsatser och lärdomar den givit och som vi kan bygga vidare på framöver. Tid meddelas inom kort.