Nyhet: Samtal om film

Under 2021 så tar vi i Askerödsbygdens byaförening, i samarbete med ABF Hörby, initiativ till något vi kallar ”Samtal om film.” Läs gärna mer om aktiviteten här eller kolla när Jonas Wilson presenterar konceptet och första filmen, Cinema Paradiso, med i en kort video.

Det finns olika sätt att titta på Cinema Paradiso, ett sätt vi särskilt tipsar om är tjänsten Cineasterna som finns tillgänglig via bibliotek runt om i landet. Genom att besöka www.cineasterna.se och sedan söker på Hörby bibliotek (eller Snokabiblioteken) kan ni logga in med ett lånekort och sedan söka på Cinema Paradiso.

Länk till samtalet kommer mailas ut och presenteras här på hemsidan innan samtalet den 20 maj!

Bidra när Leader utvecklar en ny strategi

MittSkåne Utveckling arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Det är just sådana projektmedel som vi i Askeröd erhållit för Verkstad i byn och renoveringen av Askeröds IF:s klubbhus!

Nu är Mittskåne utveckling i färd med att arbeta fram en ny Leaderstrategi. Det är den strategin som sedan avgör vilken typ av projekt som kan få projektmedel framöver. Därför bjuder man in till fyra tematräffar under april och maj. Den 19 april sker två träffar. Kl 15.15 är temat Nuläget och kl 17.15 är temat Vilka drivkrafter styr våra val – livsmedel, naturresurser, hälsa. Den 22 april kl 15.15 är temat Platsutveckling. Och den 6 maj kl 15.15 sammanfattas och konkretiseras de viktigaste insatsområdena. Det går bra att vara med på flera eller bara på ett.

Träffarna är för alla som bor och/eller verkar i Eslöv, Höör och Hörby kommuner. Du kan vara engagerad i föreningslivet och byalag, du kan ha företag här eller bedriva forskning.

Mer information om Mittskåne utveckling och Leader finns på deras hemsida. Frågor och anmälan görs till info@mittskaneutveckling.se

Hoppas någon från Askerödsbygden vill vara med!

Inspirerande berättelser – Önneköp (igen)

Vi har tidigare skrivit om inspirerande initiativ i Önneköp. Den gången ansökte de till Internationella Olympiska Kommittén att få arrangera Sommar- och Vinter-OS samtidigt. Nu har de gått samman för att gemensamt försöka köpa ett kulturhus och en lanthandel. Landets Fria har skrivit om initiativet och reportaget finns att läsa här. Ni kan också besöka hemsidan för föreningen bakom initiativet, Levande Önneköp, för mer information.

Givetvis önskar vi dem all lycka och ser förhoppningsfullt fram emot att besöka deras kulturhus och lanthandel!

Hemestertips: Askeröds mosse på vintern

Under sommaren 2020 skrev jag om ett antal hemestertips i närområdet. Bakgrunden var att Covid-19 tvingat de flesta av oss att fira semester på hemmaplan och då är det förstås trevligt med tips om lokala attraktioner. Nu är vi framme i februari 2021 och Covid håller oss fortfarande hemma. Därför kommer här ännu ett hemestertips, denna gång med vinterns prägel.

Vi har skrivit om Askeröds mosse förr här på hemsidan. För några år sedan anordnades en promenad i detta vackra område, beläget bara några hundra meter från Askeröds bykärna invid vattenverket. Det har under många år, tack vare markägaren Bengt Bengtssons skötsel, varit ett besöksmål för personer som gillar stilla natur och fågelliv. Den intresserade kan läsa här om området och här promenaden.

Denna vår var området, som det ofta är såhär års, vattenfyllt när kylan slog till. Vattnet, som på vissa håll bara var några centimeter djupt, frös och blev snart till ett underbart landskap av is. Ungdomar i byn upptäckte snabbt möjligheten till skridskoåkning och naturintresserade fick ett sällsynt tillfälle att vandra ohindrat till mossens alla hörn. Med klar fast is under fötterna är det en fascinerande upplevelse där mossa, gräs och grenar frusit fast där just under ytan. Ett besök innan kylan försvinner och isen smälter rekommenderas varmt.

 

Renoveringen rullar vidare…

Det är ett tag sedan vi skrev en lägesuppdatering kring Verkstad i byn här på hemsidan. Ni vet, projektet där Askeröds IF och Askerödsbygdens byaförening tillsammans renoverar Askeröds IF:s gamla klubbhus finansierade av Leader, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Sparbanken Skåne. Sedan sist har alla dörrar, fönster, innerväggar samt innertak kommit på plats, taket har isolerats och målare har gått lös med färg. Sakta men säkert framkommer en lokal som känns både vacker och trivsam! De kommande stegen kommer sedan bestå i att värmepump installeras, el dras, badrum färdigställs och kök sätts på plats. Nu börjar det kännas på riktigt – snart kommer det vara färdigt!

Vi skjuter på årsmötet

Hej alla medlemmar i Askerödsbygdens Byaförening!

Året som gått sedan förra årets årsmöte har varit ett extraordinärt år med COVID-19 som har överskuggat många av de aktiviteter som vi brukar hålla i byaföreningen. Framför allt har vi tvingats ställa in våra sammankomster som valborg, Sveriges Nationaldag och midsommarafton. Vi har inte heller kunnat göra tradition av 2019 års lyckade skördefest (ännu).

Så här på våren börjar det normalt bli dags för årsmöte samtidigt som COVID-19 på allvar slår till mot Skåne. Med bakgrund av detta har vi i styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet tills värmen är tillbaka så att vi kan hålla det utomhus med säkert avstånd.

En riktig pandemi som COVID-19 var fram tills för ett år sedan något som mest fanns på film, ingen har på allvar riktigt räknat med att det skall hända och därför finns inget stöd att hämta i våra stadgar. Ingen har räknat med ett nationellt förbud mot att samla mer än 8 personer och hur man i så fall skall gå till väga.

Ett årsmöte är en demokratisk sammankomst där föreningens medlemmar får möjlighet att utöva demokratisk inflytande i föreningen. Att hålla ett årsmöte via video eller för den delen fysiskt skulle innebära risken att många som vill vara med på årsmötet inte kan delta och därmed missar sin möjlighet, antingen för svårigheten i att delta digitalt eller för att man tillhör en riskgrupp och inte vill träffas fysiskt. Vi vill därför vänta med ett årsmötet tills riskerna eller svårigheterna med att delta är normala. Vi väljer att värna den demokratiska dimensionen av årsmötet.

Vi har kontrollerat möjligheten att skjuta på årsmöte med föreningens revisor och vår bank utan att hitta några hinder.

Vi har ambitionen att ändå färdigställa handlingar som normalt skulle vara klara till årsmötet under februari och göra dessa tillgängliga för medlemmar som önskar.

Styrelsen har också beslutat att ge ny möjlighet till att lämna in motioner och återkommer i god tid med ett nytt datum då dessa skall vara styrelsen tillhanda.

Är det någon medlem som vill prata om detta eller något annat går det bra att kontakta mig eller föreningen via mejl så tar vi en dialog. Kanske är det någon aktivitet vi har missat att driva som Du vill föra fram?

Vänligen,
Erik Ridderby

Ordförande i Askerödsbygdens Byaförening

Epost: ordforande@askerodsbygden.se

Beslut om bygdens skolor

I måndags fattade kommunstyrelsen slutgiltigt beslutet att förändra skolornas organisation i Östraby och Västerstad. Förskoleverksamheten ska samlas i Västerstad och skolverksamheten i Östraby. Medel för nödvändiga tillbyggnader och upprustningar är också avsatta i form av 15 miljoner kronor.

Ni som läst om ärendet här på byaföreningens hemsida förut vet att många är förvånade över att omorganiseringen beslutas så hastigt. Några av föräldrarna har genomfört en namninsamling och vi i byaföreningens styrelse önskade medborgardialog när vi skickade e-post till valda politiker och tjänstemän. Nu kan vi konstatera att inget av detta gav resultat. Som vi skrev i brevet är det olyckligt att ett såhär stort beslut, rätt eller fel, kan komma helt plötsligt utan att vare sig föräldrar eller andra intresserade fått information och chans att påverka.

Brev till politiker i Hörby kommun

Med anledning av beslut rörande skolorna i Västerstad och Östraby har styrelsen för Askerödsbygdens byaförening formulerat följande och skickat det till ett antal politiker i olika partier i Hörby kommun.

Barn- och utbildningsnämnden i Hörby beslutade häromveckan om förändringar av skolstrukturen i kommunens sydvästra delar. Skolverksamheten ska samlas i Östraby och förskoleverksamheten i Västerstad. Frågan har varit mer eller mindre aktuell under två års tid, ändå kom beslutet som en blixt från klar himmel för många. Det fanns förväntningar, definitivt bland föräldrar och medborgare men säkert också bland personal, att beslutet skulle föregås av någon slags dialog. Nu blev det inte så.

Från Askerödsbygdens byaförenings sida kan vi konstatera att förändringen beskrivs i olika ordalag beroende av vem som berättar om den. Ända sedan omorganisationen kom på tal har den från tjänstemän och politiker utmålats som en satsning på landsbygden – så även nu när beslutet är taget. Andra beskriver det som en svår förlust för landsbygden eftersom man ser det som att en förskola och en skola försvinner. Därför ser vi det som olyckligt att en dialog aldrig genomfördes. Vi ser ingen anledning att betvivla politikens syn på beslutet som en satsning – det finns säkert goda skäl till den. Men lika lite betvivlar vi de många föräldrar och boende i vår bygd som är besvikna. En dialog, en utsträckt hand, hade kunnat ökat förståelsen för varandras positioner och gjort beslut, oavsett vilket, såväl som genomförandeprocess enklare.

Om vi höjer blicken från denna fråga vill vi också framhålla att just dialog och samverkan lär bli central för kommunens fortsatta utveckling i stort. Utsatta ekonomiska situationer och krav på effektiviseringar är redan att betrakta som ett normalläge. Det är inte omöjligt att det fortsätter så. Att övervinna sådana utmaningar kan möjligen bli enklare om kommun, föreningsliv, företag och medborgare har tillit gentemot varandra och arbetar tillsammans för lokalsamhällets bästa. Detta ställer krav på alla parter, inte minst på medborgarna som för att kunna ta ansvar behöver sätta sig in i den helhet som kommunen utgör. Därför är det viktigt att bjuda in till dialog när komplexa frågor behandlas – vi behöver ta varje tillfälle att bygga tillit och förståelse för hur vi gemensamt utvecklar Hörby kommun.

Vi önskar att det avvaktas med slutgiltigt beslut om skolverksamheten i Östraby och Västerstad och att det lämnas tid för någon form av dialog. Om inte annat en möjlighet för berörda och intresserade att få större förståelse för hur planen ser ut och bakgrunden till beslutet såväl som en möjlighet att beskriva frågan ur sina egna perspektiv. Kanske leder det till att beslutet ändras, kanske inte. Vi skulle dessutom gärna undersöka möjligheten att forma kontinuerliga träffar eller utbyten rörande vår del av kommunen för att främja förståelse och samverkan samhällets aktörer emellan.

Jonas Wilson för

styrelsen för Askerödsbygdens byaförening