Inspirerande berättelser – Önneköp (igen)

Vi har tidigare skrivit om inspirerande initiativ i Önneköp. Den gången ansökte de till Internationella Olympiska Kommittén att få arrangera Sommar- och Vinter-OS samtidigt. Nu har de gått samman för att gemensamt försöka köpa ett kulturhus och en lanthandel. Landets Fria har skrivit om initiativet och reportaget finns att läsa här. Ni kan också besöka hemsidan för föreningen bakom initiativet, Levande Önneköp, för mer information.

Givetvis önskar vi dem all lycka och ser förhoppningsfullt fram emot att besöka deras kulturhus och lanthandel!

Hemestertips: Askeröds mosse på vintern

Under sommaren 2020 skrev jag om ett antal hemestertips i närområdet. Bakgrunden var att Covid-19 tvingat de flesta av oss att fira semester på hemmaplan och då är det förstås trevligt med tips om lokala attraktioner. Nu är vi framme i februari 2021 och Covid håller oss fortfarande hemma. Därför kommer här ännu ett hemestertips, denna gång med vinterns prägel.

Vi har skrivit om Askeröds mosse förr här på hemsidan. För några år sedan anordnades en promenad i detta vackra område, beläget bara några hundra meter från Askeröds bykärna invid vattenverket. Det har under många år, tack vare markägaren Bengt Bengtssons skötsel, varit ett besöksmål för personer som gillar stilla natur och fågelliv. Den intresserade kan läsa här om området och här promenaden.

Denna vår var området, som det ofta är såhär års, vattenfyllt när kylan slog till. Vattnet, som på vissa håll bara var några centimeter djupt, frös och blev snart till ett underbart landskap av is. Ungdomar i byn upptäckte snabbt möjligheten till skridskoåkning och naturintresserade fick ett sällsynt tillfälle att vandra ohindrat till mossens alla hörn. Med klar fast is under fötterna är det en fascinerande upplevelse där mossa, gräs och grenar frusit fast där just under ytan. Ett besök innan kylan försvinner och isen smälter rekommenderas varmt.

 

Renoveringen rullar vidare…

Det är ett tag sedan vi skrev en lägesuppdatering kring Verkstad i byn här på hemsidan. Ni vet, projektet där Askeröds IF och Askerödsbygdens byaförening tillsammans renoverar Askeröds IF:s gamla klubbhus finansierade av Leader, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Sparbanken Skåne. Sedan sist har alla dörrar, fönster, innerväggar samt innertak kommit på plats, taket har isolerats och målare har gått lös med färg. Sakta men säkert framkommer en lokal som känns både vacker och trivsam! De kommande stegen kommer sedan bestå i att värmepump installeras, el dras, badrum färdigställs och kök sätts på plats. Nu börjar det kännas på riktigt – snart kommer det vara färdigt!

Vi skjuter på årsmötet

Hej alla medlemmar i Askerödsbygdens Byaförening!

Året som gått sedan förra årets årsmöte har varit ett extraordinärt år med COVID-19 som har överskuggat många av de aktiviteter som vi brukar hålla i byaföreningen. Framför allt har vi tvingats ställa in våra sammankomster som valborg, Sveriges Nationaldag och midsommarafton. Vi har inte heller kunnat göra tradition av 2019 års lyckade skördefest (ännu).

Så här på våren börjar det normalt bli dags för årsmöte samtidigt som COVID-19 på allvar slår till mot Skåne. Med bakgrund av detta har vi i styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet tills värmen är tillbaka så att vi kan hålla det utomhus med säkert avstånd.

En riktig pandemi som COVID-19 var fram tills för ett år sedan något som mest fanns på film, ingen har på allvar riktigt räknat med att det skall hända och därför finns inget stöd att hämta i våra stadgar. Ingen har räknat med ett nationellt förbud mot att samla mer än 8 personer och hur man i så fall skall gå till väga.

Ett årsmöte är en demokratisk sammankomst där föreningens medlemmar får möjlighet att utöva demokratisk inflytande i föreningen. Att hålla ett årsmöte via video eller för den delen fysiskt skulle innebära risken att många som vill vara med på årsmötet inte kan delta och därmed missar sin möjlighet, antingen för svårigheten i att delta digitalt eller för att man tillhör en riskgrupp och inte vill träffas fysiskt. Vi vill därför vänta med ett årsmötet tills riskerna eller svårigheterna med att delta är normala. Vi väljer att värna den demokratiska dimensionen av årsmötet.

Vi har kontrollerat möjligheten att skjuta på årsmöte med föreningens revisor och vår bank utan att hitta några hinder.

Vi har ambitionen att ändå färdigställa handlingar som normalt skulle vara klara till årsmötet under februari och göra dessa tillgängliga för medlemmar som önskar.

Styrelsen har också beslutat att ge ny möjlighet till att lämna in motioner och återkommer i god tid med ett nytt datum då dessa skall vara styrelsen tillhanda.

Är det någon medlem som vill prata om detta eller något annat går det bra att kontakta mig eller föreningen via mejl så tar vi en dialog. Kanske är det någon aktivitet vi har missat att driva som Du vill föra fram?

Vänligen,
Erik Ridderby

Ordförande i Askerödsbygdens Byaförening

Epost: ordforande@askerodsbygden.se

Beslut om bygdens skolor

I måndags fattade kommunstyrelsen slutgiltigt beslutet att förändra skolornas organisation i Östraby och Västerstad. Förskoleverksamheten ska samlas i Västerstad och skolverksamheten i Östraby. Medel för nödvändiga tillbyggnader och upprustningar är också avsatta i form av 15 miljoner kronor.

Ni som läst om ärendet här på byaföreningens hemsida förut vet att många är förvånade över att omorganiseringen beslutas så hastigt. Några av föräldrarna har genomfört en namninsamling och vi i byaföreningens styrelse önskade medborgardialog när vi skickade e-post till valda politiker och tjänstemän. Nu kan vi konstatera att inget av detta gav resultat. Som vi skrev i brevet är det olyckligt att ett såhär stort beslut, rätt eller fel, kan komma helt plötsligt utan att vare sig föräldrar eller andra intresserade fått information och chans att påverka.

Brev till politiker i Hörby kommun

Med anledning av beslut rörande skolorna i Västerstad och Östraby har styrelsen för Askerödsbygdens byaförening formulerat följande och skickat det till ett antal politiker i olika partier i Hörby kommun.

Barn- och utbildningsnämnden i Hörby beslutade häromveckan om förändringar av skolstrukturen i kommunens sydvästra delar. Skolverksamheten ska samlas i Östraby och förskoleverksamheten i Västerstad. Frågan har varit mer eller mindre aktuell under två års tid, ändå kom beslutet som en blixt från klar himmel för många. Det fanns förväntningar, definitivt bland föräldrar och medborgare men säkert också bland personal, att beslutet skulle föregås av någon slags dialog. Nu blev det inte så.

Från Askerödsbygdens byaförenings sida kan vi konstatera att förändringen beskrivs i olika ordalag beroende av vem som berättar om den. Ända sedan omorganisationen kom på tal har den från tjänstemän och politiker utmålats som en satsning på landsbygden – så även nu när beslutet är taget. Andra beskriver det som en svår förlust för landsbygden eftersom man ser det som att en förskola och en skola försvinner. Därför ser vi det som olyckligt att en dialog aldrig genomfördes. Vi ser ingen anledning att betvivla politikens syn på beslutet som en satsning – det finns säkert goda skäl till den. Men lika lite betvivlar vi de många föräldrar och boende i vår bygd som är besvikna. En dialog, en utsträckt hand, hade kunnat ökat förståelsen för varandras positioner och gjort beslut, oavsett vilket, såväl som genomförandeprocess enklare.

Om vi höjer blicken från denna fråga vill vi också framhålla att just dialog och samverkan lär bli central för kommunens fortsatta utveckling i stort. Utsatta ekonomiska situationer och krav på effektiviseringar är redan att betrakta som ett normalläge. Det är inte omöjligt att det fortsätter så. Att övervinna sådana utmaningar kan möjligen bli enklare om kommun, föreningsliv, företag och medborgare har tillit gentemot varandra och arbetar tillsammans för lokalsamhällets bästa. Detta ställer krav på alla parter, inte minst på medborgarna som för att kunna ta ansvar behöver sätta sig in i den helhet som kommunen utgör. Därför är det viktigt att bjuda in till dialog när komplexa frågor behandlas – vi behöver ta varje tillfälle att bygga tillit och förståelse för hur vi gemensamt utvecklar Hörby kommun.

Vi önskar att det avvaktas med slutgiltigt beslut om skolverksamheten i Östraby och Västerstad och att det lämnas tid för någon form av dialog. Om inte annat en möjlighet för berörda och intresserade att få större förståelse för hur planen ser ut och bakgrunden till beslutet såväl som en möjlighet att beskriva frågan ur sina egna perspektiv. Kanske leder det till att beslutet ändras, kanske inte. Vi skulle dessutom gärna undersöka möjligheten att forma kontinuerliga träffar eller utbyten rörande vår del av kommunen för att främja förståelse och samverkan samhällets aktörer emellan.

Jonas Wilson för

styrelsen för Askerödsbygdens byaförening

Askeröds IF vinner Lions föreningspris

Askeröds IF fortsätter att få utmärkelser. Efter att Lars-Göran Larsson på nationaldagen fick priset årets ledare så är det nu hela föreningen som får Lions föreningspris för 2020. Ett längre reportage publicerades i Skånskan för ett par dagar sedan, den med prenumeration kan läsa reportaget här: https://www.skd.se/2020/12/03/askerods-if-far-foreningspriset/

Slutgiltigt beslut om skolorna väntas inom kort – uppdaterat

Som vi skrev i tidigare inlägg så väntades Barn- och utbildningsnämnden i Hörby besluta om en omorganisering av skolorna i Östraby och Västerstad i tisdags. Så blev fallet och saken ska nu behandlas i kommunstyrelsen inom kort.

Flera föräldrar i bygden upplever att kommunen borde ha initierat medborgardialog innan ett så viktigt beslut tas. De har därför skapat en facebookgrupp där alla föräldrars åsikter välkomnas. Ni finner facebookgruppen här. Det har också skapats en namninsamling med syftet att kräva dialog innan beslut tas. Namninsamlingen finner ni här.

Även vi i byaföreningen är givetvis intresserade av era åsikter. Maila gärna askerodsbygdens.byforening@gmail.com. Vi lovar inte att vi hinner svara eller kommentera, men det ger åtminstone lite input om det blir så att vi får frågor från kommun eller media vad bygdens invånare tycker.

Uppdatering: I Barn- och utbildningsnämndens protokoll från tisdagen den 24 november finns en kort beskrivning av ärendet och varför beslutet är taget. Ni finner dokumentet här: BUN 201124

Vad händer med skolorna i Västerstad och Östraby?

Som några kanske minns genomfördes 2017 en utredning av skolsituationen i Hörby kommun. I slutrapporten framhölls fyra scenarier med stor spännvidd; allt ifrån att skolorna i kommunen fortsätter fungera precis som förut till att alla landsbygdsskolor läggs när och en stor skola byggs i Hörby. Utredningen ledde till oro på Hörbys landsbygd och flera föreningar gjorde gemensam sak att bjuda in till politikerdebatt. Där blev det tydligt att någon nedläggning av alla landsbygdsskolor inte var aktuell vilket parti som än vann valet. För er som vill minnas detta tillfälle under 2018 finns här en text som jag skrev efter debatten och här en ytterligare reflektion kring situationen.

En bit in i 2019 började man emellertid prata om en omorganisering av skolorna i Östraby och Västerstad. I nuläget har båda byarna såväl förskola och skola men nu var tanken att förlägga all förskoleverksamhet till Västerstad och all skolverksamhet i Östraby. Vi i Askerödsbygdens byaförening var då i kontakt med dåvarande skolchefen Tomas Ringberg som framhöll att en omorganisering skulle underlätta för personalen och mycket väl kan ses som en satsning på landsbygden. Föräldrar till berörda barn informerades också om att kommunen undersökte en omorganisering. Sedan dess har det varit relativt tyst i frågan. Den har hanterats några gånger i Barn- och utbildningsnämnden, där man undersöker saken vidare.

För att få klarhet bestämde vi vid Askerödsbygdens byaförenings senaste styrelsemöte att kontakta representanter från kommunen för att få en uppdatering. Tf skolchef Caroline Åkesson Larsson fick första samtalet och hon framhöll att omorganiseringen i högsta grad är aktuell. På frågan om när vidare information, dialog eller beslut kan tänkas komma så hänvisade hon till Stefan Borg, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. I mailkontakt med honom ställde vi följande frågor:

  1. Vilken omorganisering är det som undersöks just nu och varför?
  2. När kan ett beslut om omorganisering väntas?
  3. Hur kan bygdens invånare hålla sig uppdaterade i ärendet och vart vänder de sig om de har frågor eller åsikter?
  4. Planerar kommunen någon slags medborgardialog i ärendet?

Stefan återkom med svar på våra frågor:

”När det gäller omorganisationen, eller verksamhetskonsolideringen, som jag brukar beteckna den — egentligen handlar det om att framtidssäkra skolverksamheten i den här delen av kommunen – så utgår den i allt väsentligt från det material som togs fram under förra mandatperioden. Det såg stora fördelar med att samordna all förskoleverksamhet till Västerstad och all skolverksamhet och fritidsverksamhet till Östraby. Detta motsvarande scenario 2 i KPMG:s utredning från 2017.

Utifrån detta scenario har nu skolförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen tagit fram ett konkret förslag som ska behandlas på Barn- o. utbildningsnämnden på tisdag. Här vill jag inte föregripa nämndens behandling av ärendet. Bara konstatera att vi i styret är beredda att avsätta 15 miljoner kr i investeringsbudgeten för projektet, involverande bl.a. en ny skolbyggnad i Östraby, om nämnden skulle vilja gå vidare med det.

Om nämnden väljer att gå vidare med projektet så kommer vi att informera alla som är berörda av omstruktureringen. På vilket sätt är inte minst beroende av hur pandemin utvecklas, och därmed de restriktioner som nu måste följas. Den som har frågor kan vända sig till mig eller till skolförvaltningen och efter tisdag kommer jag att kunna svara bättre på alla frågor. Någon slags ”medborgardialog” planeras inte. Som jag ser det är medborgarna representerade genom sina valda ombud i nämnden.”

Av svaren kan vi alltså bland annat se att beslut väntas redan på tisdag. Åsikter eller frågor kan vändas till Stefan Borg själv eller till skolförvaltningen. Kontaktuppgifter finns på Hörby kommuns hemsida.

Askeröds räddningstjänst nåddes inte vid brandlarm i skola

I slutet av oktober gick brandlarmet i De la Gardieskolan och Västanvindens förskola i Västerstad. Lyckligtvis var det inte fråga om någon brand men situationen visade ändå en allvarlig brist, nämligen att räddningstjänsten i Askeröd inte nåddes av larmet. Istället var det en brandbil från Hörby som ryckte ut, en färd som tar åtskilligt längre tid än vad den skulle ha gjort för Askeröds räddningstjänst.

Med anledning av detta ställde vi i Askerödsbygdens byaförening tre frågor till Räddningstjänsten Skånemitt:

  1. Vem tog beslutet att Askeröds räddningstjänst inte ska larmas när det brinner i den lokala skolan?
  2. Varför togs det beslutet?
  3. Kan beslutet ändras?

Vi fick följande svar från Daniel Frej, operativ chef på Räddningstjänsten Skånemitt:

”Jag vill först och främst bekräfta att det stämmer att vi fick in ett automatisk brandlarm gällande De La Gardieskolan i Västerstad 23/10 kl:13:07. Jag fick också kort därefter information om att Stn Askeröd inte blivit larmade dit, däremot var Stn Hörby på väg till objektet. Ärendet är felanmält, och kontakt togs med SOS alarm kring hur larmningen gått till. Efter kontroll av larmplanen som finns i aktuell insatszon på den typen av ärende, visade det sig att larmplanen inte stämde och att Stn Askeröd saknades. Därav uteblev larmning av Stn Askeröd.

Larmplanen var felaktigt utformad eller inlagd. Ingen har tagit ett aktivt beslut att Askeröd inte ska larmas. Felet är åtgärdat. Vid framtida brandlarm gällande De La Gardieskolan kommer Stn Askeröd och Stn Hörby att larmas tillsammans.”