Byvandring i Västerstad/Dala

Så har det varit byavandring i Västerstad och en rackarns massa politiker på besök. Var nog minst lika många politiker som boende från närområdet som dök upp.

Vi samlades vid De la Gardieskolan i Västerstad och inledde med att, precis som det låter, gå längs byvägen mot Dala så länge trottoaren räckte (till spannmålscentralen med andra ord) för att vända
tillbaka och förbi ut mot väg 13 och prova på barnens oskyddade väg bort till församlingshemmet där, om jag förstår det rätt, musikskolan huserar på kvällarna.

Under turen lyftes problemet med höga hastigheter och dåligt skydd för fotgängare och cyklister. Gruppen med boende kunde summera 8 dödsfall på vägen mellan Löberöd och väg 13 senaste 40 åren. Det
lyftes också fram att trafiksituationen hindrar oss från att umgås, man håller sig helt enkelt inne då det är livsfarligt att knalla över till grannen.

Efter vandringen samlades vi i matsalen på skolan och själva dialogen kunde påbörjas. Vårt kommunalråd som också är kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Lars-Göran Ritmer (M) tillsammans med Magnus Archenholtz som är tillförordnad förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen tog ansvar för att föra dialogen.

Flera viktiga punkter togs upp;

Behovet av cykelbana mellan Löberöd och väg 13 lyftes. Kommunalrådet hänvisade till att det är en fråga för trafikverket. Vi fick besked om att det är mycket dyrt med cykelväg om trafikverket skall
ordna det vilket man fått erfara i trakten kring Fulltofta där man nyligen fått en 600 meter cykelväg byggd av trafikverket.

Efter cykelbanan var det dags att diskutera trafiksäkerhet och de problem med höga hastigheter vi upplever på flera håll. Även detta hänvisades till trafikverket. Dock nappade vår kommunpolis och
lovade att vidareförmedla behovet av hastighetskontroller till kollegorna.

En fråga om hur kommunen kan stötta oss när våra brunnar sinar dök upp. Ett önskemål om ett tappställe så att vi kan hämta vatten när det sinar där hemma presenterade. Det visar sig vara en fråga
för Mittskåne Vatten som har strikta regler om att man bara får ge service till ”vattenkollektivet”, dvs bara de som redan är kunder kan få en nödlösning och den som har egen brun är ju inte kund. Kommunen visade i övrigt ett svalt intresse för att bistå och hänvisar till fastighetsägarens egna ansvar. Samtidigt lyfte kommunalrådet fram våra privata brunnar som en kommunal tillgång om kommunen i övrigt får problem med vattnet (tex förgiftning). Det blev inte något rungande Ja-vist från församlingen.

Ytterligare frågor handlade om att renovera Västerstads Allé och minska klippning av vägrenarna för ökad hänsyn till insekter och biologisk mångfald men även dessa frågor hänvisades till trafikverket.

Slutligen diskuterade vi behovet av kollektivtrafik och att det faktiskt fanns busstrafik när flera av oss flyttade hit. Kommunalrådet berättar att man haft uppe frågan med Region Skåne men att det
är besvärligt och dyrt, att man ansåg att Region Skåne har beslutat att satsa på kollektivtrafik på landet men lägger alla pengar på att bygga spårvagn i Lund.

Skall man summera var det trevligt med lite uppmärksamhet, gott kaffe och en fin liten kaka (jag tog två) men de flesta problem vi upplever och vill förändra verkar inte vara något för våra kommunala
politiker som i stället hänvisar istället till Trafikverket.

Vi borde kanske bjuda in trafikverket i stället nästa gång.

Vid pennan och agitator på mötet

Erik Ridderby

Tankar från bokcirkel den 25 september

Det blev en oväntat inspirerande läsecirkelkväll som tog en överraskande vändning. Ingen hade anmält sig men jag var på plats i alla fall, i fall att någon skulle dyka upp – och en person dök upp. En lantbrukare som inte hade läst någon av böckerna och som bara någon dag tidigare hade sett programmet och fångats av titeln ”Hur övervinner vi klimatkrisen?”.

Han hade mer att lära mig än jag honom med konkreta förslag på hur vi kan minska koldioxidutsläppen och binda kolet i jorden. Idéer som stöds av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet. Thomas Kätterer, professor i ekosystemekologi på Sveriges lantbruksuniversitet skriver: det stämmer att cover crops (mellangrödor eller fånggrödor) har en positiv effekt på kolinlagring i marken. Reducerad jordbearbetning har många positiva effekter såsom mindre dieselförbrukning, färre arbetstimmar, minskad ytavrinning m.m.

Det är metoder för hemmaodlaren såväl som för lantbrukaren. Det viktigaste yrket: lantbrukare, den som sköter och förvaltar jorden som ger oss mat, liv och hälsa.

En lantbrukare och en religionspsykolog samtalar om klimatkrisen och hur vi kan rädda vår jord – ligger en del av svaret i hur vi brukar jorden?

Har du tankar, funderingar eller idéer omkring klimatkrisen och tankar på vad du vill göra för att övervinna den? Har du praktiska tips, erfarenheter eller boktips som du gärna delar med dig av till andra?

Boken Intelligenta växter. Den överraskande vetenskapen om växternas hemliga liv är lättläst, underhållande och lärorik. Boken Lev enklare är också lättläst och full av enkla tips för vardagen.

Kom med på nästa träff den 30 oktober på Byaloftet. Kom som du är och med det du har. Det finns inget läsetvång. Vi samtalar, lyssnar och inspirerar varandra. Tillsammans finner vi nya vägar och mer energi för att göra en skillnad. Vi behöver ge den unga generationen med Greta Thunberg i spetsen livsmod, tillförsikt och livsmening.

/ Yvonne Hammer

Recept för en lyckad skördefest

Det är dagen efter Askeröds första skördefest. Som medverkande i gruppen bakom festen känner jag mig fortfarande full av energi, på gränsen till manisk. Det blir oftast så i situationer när många bollar flyger i luften och alla behöver kontrolleras. En elsladd behöver dras, en soppslev rengöras, en bok säljas, en tipspromenad rättas, ett godisregn kastas. Hjärnan rusar och har ännu inte kommit till vila. Men kanske är den maniska känslan, den som fortfarande finns kvar, också resultatet av att skördefesten gick så bra. En fröjd för oss bakom arrangemanget och förhoppningsvis också för alla utställare och besökare som kom till Askeröds idrottsplats.

I syfte att ge en inblick i arbetet bakom skördefesten och för egen del sammanfatta vad som hänt under de senaste veckorna vill jag här delge ett recept för en lyckad skördefest. Håll till godo!

Säkra finansiärer

För vår del var vi lyckligt lottade att kunna arrangera festen med medel från förstudien Verkstad i byn som Länsstyrelsen och Region Skåne finansierat.

Skapa en driftig festgrupp

Angela Spencer, som varit projektledare för Verkstad i byn, har under förberedelserna till festen fått eftertrycklig hjälp av Henrik Svensson, damtränare i Askeröds IF. De två har under flera veckor varit i kontakt närmast dagligen och har tillsammans visat kraften som finns i samarbete mellan kreativa själar. Detta gäller för Angela och Henrik som personer, men i sammanhanget vill jag lyfta att det också gäller föreningarna som de representerar. Askerödsbygdens byförening och Askeröds IF kan ha enorm kraft när de gör saker tillsammans.

Arbeta och ha kul!

För att skapa återkommande arrangemang krävs att förberedelserna är roliga. Är de inte det så kommer personerna bakom inte vilja göra det fler gånger. Under förberedelserna har Angelas hem under stundom förvandlats till en ateljé. Det har förberetts plantor till försäljning, målats blommor på papptallrikar och sytts vimplar. Någon kanske tycker att det låter jobbigt, men visst finns det ändå en glädje i att förbereda något som ska göra byn vackrare och människor glada?

Vidare har vi tagit med barnen på äventyr: när vi skulle köpa grönsaker till skördefestens soppa åkte vi till ”Den gamles gård” i Sniberup. Tillsammans sprang vi i de ekologiska odlingarna och bunkrade svartkål och morötter – ett nöje snäppet bättre än ett tivoli. Och visst har det varit roligt att göra efterforskningar bland lokala producenter. Plötsligt har vi fått kontakter vi inte hade förut, med allt ifrån bageri i Önneköp och gårdsbutik utanför Löberöd till glassförsäljare i Hörby. Det finns så många i vårt närområde som håller igång viktiga verksamheter och det har varit fint att lära känna dem.

Hitta rätt hjälp

Askeröds herrlag bygger med höbalar

Även om festgruppen kan vara liten så är det avgörande att det finns människor som vill hjälpa till. Till denna fest kunde vi till exempel helt lita till familjen Westergrens trygga handlag vid äppelmusten, vi kunde får hjälp av alla de personer från Askeröds IF som vet hur saker fungerar på idrottsplatsen, vi fick traktor och hölass förnämligt framfört av Anita Ahlberg, vi kunde anordna ponnyridning tack vare familjen Gren-Biossoneau, vi fick historisk guidning av Pernille Gooch och fina insatser från flera personer i byföreningens styrelse. Fler kunde nämnas. Det är verkligen glädjande och förenat med en härlig styrka när så många människor har så mycket att erbjuda. Tillsammans gör vi Askerödsbygden till en bra plats, både för skördefester och att bo på.

Lita på turen

För trots alla förberedelser skulle skördefesten kunnat bli en mindre angenäm upplevelse – om det inte varit för vädret. Det är inte ofta som högsommarvärme anländer lagom till 22 september, men denna gång hände det. Så själv kommer jag minnas skördefesten med stor glädje och tacksamhet. Till alla som hjälpte till, utställare, besökare och de högre makter som gav oss sommar igen. Med kämpaglöd och tur blir allt bra!

Festen

Dags för skördefest!

Nu på söndag den 22 september är det dags för skördefest i Askeröd. Förutom allt som står på bilden nedanför kommer vi också ha tipsrunda, ansiktsmålning för de yngsta, ponnyridning och godisregn med godis från Coop Hörby.

Pengar till festen har vi fått genom projektet ”Verkstad i byn” som fick medel från Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne och stöd av Hörbys och Simrishamns kommuner.

 

 

Barnen smyckade byn

Under sommaren anordnade Askerödsbygdens Byförening, med stöd av Hörby kommun, för tredje året i rad sommarlovsaktiviteter i Stationsparken. Denna gång var fokus på att skapa djur och att bygga kojor och som vanligt gav sig barnen i kast med uppgiften med stor kreativitet. Förutom att verken som barnen skapar ger en härligt somrig inramning till byn under sommarveckorna så hoppas vi också barnen känner glädje över att faktiskt kunna påverka hur det ser ut i byn.

Stort tack till alla barn och vuxna som var med!

 

LEADER ger medel till Verkstad i byn!

I tisdags kväll kom det glädjande beskedet att LEADER ger medel till Askerödsbygdens byförening och Askeröd IF som tillsammans nu kan renovera det gamla klubbhuset på Askeröds Idrottsplats och skapa en ny mötesplats i byn. Detta är, som många av er säkert vet, fortsättningen på projektet Verkstad i byn som byföreningen varit del i nu under våren.

Nu på måndag den 3 juni kl 19 hållet vi informationsmöte på Byaloftet i Askeröd. Då kommer vi informera om allt som hittills skett i projektet Verkstad i byn, vi berätta om liknande initiativ i andra byar och vi kommer informera om fortsättningen – en fortsättning där vi bland annat kommer be alla som kan och vill att hjälpa till på olika sätt. Det blir fika och trevliga samtal!

Hjärtligt välkomna allihop!

Nu ansöker vi om medel för Verkstad i Byn

Ni minns säkert förstudien Verkstad i byn som flera av er har medverkat till genom att besöka våra träffar och fylla i enkäter. Under förstudiens gång har det skapats en möjlighet att ansöka om medel för att renovera Askeröds IF:s gamla klubbhus. Om vi får pengarna vi ansöker om kommer de båda föreningarna, Askeröds IF och Askerödsbygdens byförening, tillsammans att renovera byggnaden så att den blir en mötesplats innehållandes ett godkänt kök, verkstadsmöjligheter, förrådsutrymmen med mera.

Ansökan sänds in den 21 maj och vi får besked om vi får medel eller inte i slutet av maj.

Eftersom förstudien Verkstad i byn går mot sitt slut kommer vi snart också bjuda in till möte för att berätta om de slutsatser och lärdomar den givit och som vi kan bygga vidare på framöver. Tid meddelas inom kort.

 

Välbesökt trivselkväll i Dala

Ända sedan i höstas hade många längtat, och i fredags var det så dags för trivselkväll med konsert hos Dala Bil och Traktor. Band för kvällen var Barley Brew som bjöd på en uppsjö välbekanta och underbart framförda Skotska och Irländska sånger. Ackompanjerat av soppa, hembakt bröd, kaffe och kaka slutade kvällen givetvis i succé.

Välbesökt trivselkväll

Många frågade efteråt om receptet till soppan – en Österrikisk böngulasch – och här kommer det. Smaklig spis!

Ingredienser

Kryddmix

2 msk paprikapulver, mild

2 tsk kummin, malen

3 st. lagerblad
1/2 tsk timjan, torkad

1 tsk mejram, torkad

½ tsk svartpeppar, malen

Soppan

3 gula lökar

6 klyfta(or) vitlök

1 morot

1 röd paprika

3 msk tomatpuré

1 liter varm grönsaksbuljong

400 g potatis

skalet från en halv citron

1 msk matolja

600 g kidneybönor, kokta

3 msk vitvinsvinäger

1 msk soja
2 tsk havssalt

Så lagar du

1. Blanda kryddmixen i en liten skål.
2. Tärna lök, morot och paprika och lägg i en bunke. Finhacka vitlöken. Tärna potatisen i små bitar.
3. Skala citronen med en potatisskalare och hacka skalet fint.
4. Fräs lök, morot och paprika i olja i 2-3 minuter på stark värme i en stor gryta.
5. Tillsätt tomatpurén och rör om. Var beredd med buljongen.
6. Tillsätt kryddorna och räkna till 5 medan du rör om, tillsätt buljongen och rör om. Går det för länge kan paprika brännas och bli besk.

7. Lägg sedan i alla resterande ingredienser. Lägg på locket och låt koka i 15-20 minuter på medelvärme eller tills potatisen är mjuk.

8. Smaksätt eventuellt med mer havssalt och vinäger.

9. Låt soppan få koka upp. Om den är för tjock för att vara soppa så tillsätt lite vatten eller buljong i taget tills den har önskvärd konsistens.

Verkstad i byn – Hjälp oss genom att fylla i denna enkät!

Just nu driver Askerödsbygdens byförening projektet Verkstad i byn. Med finansiellt stöd av Region Skåne och Länsstyrelsen undersöker vi förutsättningarna för att skapa en ny typ av mötesplats – en där olika former av produktion står i centrum. Efter projektets inledande veckor står det nu klart att vi fokuserar på att skapa verkstaden i Askeröds IF:s gamla klubbhus som finns inne på idrottsplatsen. Ni kan läsa mer om projektet på www.verkstadibyn.se.

En viktig del av projektet är att undersöka vad så många som möjligt tycker att en verkstad i Askerödsbygden ska innehålla. Därför har vi möten där ni kan komma och berätta vad ni önskar, dessa möten finns i vårt kalendarium. Men vi har också utformat en enkät som vi vore mycket tacksamma om ni kan fylla i. Bara följ länken här och svara på frågorna – ditt bidrag betyder mycket för oss!

https://docs.google.com/forms/d/1hoL_Wmdg6ZDczHa7XUbJPEWmG_wnyCDpggAtvgVbeDM/edit

Stark föreläsning om mineraljakten

Johan och Anita

I onsdags anordnade Askerödsbygdens byförening en föreläsning om mineraljakten i Skåne. Inbjudna var Johan Gran och Anita Ullman från VetoNu, ett nätverk som arbetar för att stoppa mineraljakten och för att förändra minerallagen. Uppemot 20 personer hade kommit till Västerstads församlingshem och ingen var missnöjd med det beslutet efter att ha lyssnat till Johan och Anita. Föreläsningen var på flera sätt skakande.

Bakgrunden till besöket är att bolaget Scandivanadium mutat in 22 000 hektar mark i Skåne där de fått undersökningstillstånd att leta efter mineraler. Vanadium är ämnet som eftersöks och tidigare provborrningar har visat att chanserna är goda att finna detta mineral i Skåne. Till största del är det områden på Österlen som är berörda, men företaget har också mutat in delar av Hörby kommun sydväst om tätorten. Lyby är särskilt berört och där har invånare redan startat grupper för att stoppa provborrningar. Men området sträcker sig också ner in i Askerödsbygden, just norr om Dala och Västerstad

Bild från Lybys facebook

Föreläsningen gav bakgrund till minerallagens nuvarande utformning, som på många sätt går undersökande företags ärenden. Grundinställningen är att ”det är väl bra om vi får veta mer om berggrunden, bara borra ni”. Undersökningstillståndet utfärdas för en treårsperiod men kan förlängas till uppemot 15 år. En situation som givetvis lägger en våt hand över hela bygden där fastighetsägare inte vet hur det kommer gå. Vågar vi investera i vår fastighet eller kommer det bli gruvverksamhet om 15 år? Och hur blir det med värdet på våra hus?

För egen del var just detta den mest besvärande delen av föreläsningen. I detta fall har vi ingen aning om Scandivanadium, ett företag främst drivet från Australien, faktiskt har ekonomiska muskler, kapabilitet och äkta ambition att starta gruvnäring. Inte desto mindre gör undersökningstillståndet att hela bygders framtidsutsikter grumlas för många år framöver. Därför känns det avgörande att lagen ändras så att markägare och kommuner får möjlighet att säga nej till gruvnäring.

Mycket mer sades på föreläsningen. Den som är intresserad kan med fördel besöka www.vetonu.se för mer information. Och vi som var på mötet berättar gärna mer när vi träffas i olika sammanhang i bygden. Den som vill kan också deltaga när invånare i Lyby ordnar picknick den 16 mars. Såhär skriver de på Facebook:

En information till bygdeföreningens medlemmar och alla andra med intresse i gruvfrågan – från den fristående Gruppen Lyby mot gruvor:
Vi bjuder in till picknick nere vid Brotorpssjön lördagen den 16 mars klockan 10-12. Inbjudan har gått ut till pressen.
Syftet är att stötta grannarna och varandra om borrhålen, väcka opinionen och prata med våra inbjudna politiker från Ks och bygg och miljö med flera.
Medtag gärna egen picknickkorg och kläder efter väder. Sprid och dela gärna detta.

Se gärna mer info genom att besöka Lyby bygdeförenings sida på Facebook.

För egen del har jag efter mötet funderat en del på hur den svenska minerallagen kan vara så tillåtande som den är. Kanske är den enkla förklaringen att svenska staten själva äger stora företag i gruvnäringen och att det i utvecklingens namn upplevts lämpligt att bolag kan köra över markägare. Det är ju det som har hänt i Norrland under många år på bekostnad av befolkningen där. Och höjer vi blicken ännu mer ser vi en värld där lokalbefolkningar hela tiden kämpat mot storskalig exploatering av deras hem, oavsett om det handlat om avskogning, dammbyggen eller urangruvor. Jag har länge beskådat detta med sorg, men har ändå på behörigt avstånd kunnat skörda frukterna av exploateringen. Under kvällen i Västerstads församlingshem blev det tydligt att det nu är vår tur att stå till synes maktlösa inför en svag minerallag och råvarutörstande civilisation.