Styrelse och kontakt

Askerödsbygdens byaförenings styrelse består av följande:

Jonas Wilson

Erik Ridderby

Pernille Gooch

Siv Andersson

Ingela Envall

Trevor Graham

Gabrielle Hallberg

Kontaktar styrelsen gör du på askerodsbygdens.byforening(at)gmail.com