Vi skjuter på årsmötet

Hej alla medlemmar i Askerödsbygdens Byaförening!

Året som gått sedan förra årets årsmöte har varit ett extraordinärt år med COVID-19 som har överskuggat många av de aktiviteter som vi brukar hålla i byaföreningen. Framför allt har vi tvingats ställa in våra sammankomster som valborg, Sveriges Nationaldag och midsommarafton. Vi har inte heller kunnat göra tradition av 2019 års lyckade skördefest (ännu).

Så här på våren börjar det normalt bli dags för årsmöte samtidigt som COVID-19 på allvar slår till mot Skåne. Med bakgrund av detta har vi i styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet tills värmen är tillbaka så att vi kan hålla det utomhus med säkert avstånd.

En riktig pandemi som COVID-19 var fram tills för ett år sedan något som mest fanns på film, ingen har på allvar riktigt räknat med att det skall hända och därför finns inget stöd att hämta i våra stadgar. Ingen har räknat med ett nationellt förbud mot att samla mer än 8 personer och hur man i så fall skall gå till väga.

Ett årsmöte är en demokratisk sammankomst där föreningens medlemmar får möjlighet att utöva demokratisk inflytande i föreningen. Att hålla ett årsmöte via video eller för den delen fysiskt skulle innebära risken att många som vill vara med på årsmötet inte kan delta och därmed missar sin möjlighet, antingen för svårigheten i att delta digitalt eller för att man tillhör en riskgrupp och inte vill träffas fysiskt. Vi vill därför vänta med ett årsmötet tills riskerna eller svårigheterna med att delta är normala. Vi väljer att värna den demokratiska dimensionen av årsmötet.

Vi har kontrollerat möjligheten att skjuta på årsmöte med föreningens revisor och vår bank utan att hitta några hinder.

Vi har ambitionen att ändå färdigställa handlingar som normalt skulle vara klara till årsmötet under februari och göra dessa tillgängliga för medlemmar som önskar.

Styrelsen har också beslutat att ge ny möjlighet till att lämna in motioner och återkommer i god tid med ett nytt datum då dessa skall vara styrelsen tillhanda.

Är det någon medlem som vill prata om detta eller något annat går det bra att kontakta mig eller föreningen via mejl så tar vi en dialog. Kanske är det någon aktivitet vi har missat att driva som Du vill föra fram?

Vänligen,
Erik Ridderby

Ordförande i Askerödsbygdens Byaförening

Epost: ordforande@askerodsbygden.se

Beslut om bygdens skolor

I måndags fattade kommunstyrelsen slutgiltigt beslutet att förändra skolornas organisation i Östraby och Västerstad. Förskoleverksamheten ska samlas i Västerstad och skolverksamheten i Östraby. Medel för nödvändiga tillbyggnader och upprustningar är också avsatta i form av 15 miljoner kronor.

Ni som läst om ärendet här på byaföreningens hemsida förut vet att många är förvånade över att omorganiseringen beslutas så hastigt. Några av föräldrarna har genomfört en namninsamling och vi i byaföreningens styrelse önskade medborgardialog när vi skickade e-post till valda politiker och tjänstemän. Nu kan vi konstatera att inget av detta gav resultat. Som vi skrev i brevet är det olyckligt att ett såhär stort beslut, rätt eller fel, kan komma helt plötsligt utan att vare sig föräldrar eller andra intresserade fått information och chans att påverka.