Askerödsbygden representerat vid regionalt möte om landsbygdsutveckling

Trädhuset i Hässleholm

Under torsdagen anordnade projektet Mellanrum i Skåne en dag om landsbygdsutveckling i Trädhuset vid Hovdala slott. På plats fanns bland annat representanter från länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet i Skåne samt en rad kommuner från landskapets olika hörn. Glädjande var att även Askerödsbygden fanns representerade efter att ordföranden Jonas Wilson fått frågan av Hörby kommun att delta.

Under dagen diskuterades landsbygdsutveckling utifrån perspektiven bo, arbeta och besöka. En sak som ofta återkom var behovet att kunna kombinera de två första av dessa; att det finns en växande längtan bland människor att både kunna bo och verka nära hemmet även på landsbygden. För att möjliggöra detta pratades om en rad lösningar som ofta utgick från behovet att skapa lokal gemenskap. Gemensamma verkstäder på mindre orter där människor själva får skapa saker framhölls, liksom gemensamma kök godkända för förädling av lokalt producerade råvaror. Det talades också om behovet att i större utsträckning hjälpa mindre byar med att kommunicera vikten av lokal produktion och, inte minst, konsumtion. Att på olika sätt visa vinsterna som finns om fler valde det lokala företaget istället för att anlita eller köpa varor från storstadsregioner.

Förutom de goda idéerna är det förstås värdefullt att Askerödsbygdens Byförening finns representerat vid sammanhang som dessa, inte minst för att knyta kontakter med människor i regionen som har bäst koll på hur man startar projekt och får saker att hända. Kanske är det just vi som om några år kan stoltsera med gemensamma verkstadshus och godkända kök.

Folkhögskolekursen i Askeröd är igång!

Som flera kanske vet pågår under 2018 en folkhögskolekurs i Askeröd. Det är Holma Folkhögskola som bedriver kursen ”En by ställer om” som under 15 söndagar lockar kursdeltagare till vår lilla by. Inte mindre än 24 deltagare är inskrivna på kursen och de kommer, förutom från Askerödsbygden, från byar och städer runt om i Skåne. Målsättningen för kursen är att väva ihop frågor om levande landsbygd med hållbarhet – och vi hoppas nog att kursen kan göra avtryck både i Askeröd och på andra platser i Skåne!

Årsmötet avklarat

Den 15 februari gick årsmötet för Askerödsbygdens Byförening av stapeln. Omkring 25 personer deltog på mötet och bjöds sedvanligt på tårta efteråt. Bland annat blev det en förändring i styrelsen där Linda Stenbeck avslutade sitt uppdrag som ledamot. Istället välkomnar vi Lena-Karin Manariodou som styrelseledamot.

I övrigt bjöds inte några stora överraskningar, det enda som föranledde viss diskussion var styrelsens förslag att höja medlemsavgiften till 200 kr per hushåll. Under året kommer styrelsen kolla vidare på om detta är en rimlig summa och kommer också kolla på möjligheten att ensamhushåll betalar mindre.

En annan förändring är att föreningen på grund av de nya direktivet GDPR behöver få bättre och mer genomtänkta rutiner kring medlemsadministrationen. Föreningen måste tydligt informera medlemmarna om vilka personuppgifter som lagras och varför. Det är en av anledningarna att vi framöver kommer arbeta med fakturor till alla som vill bli medlemmar. Den som vill bli medlem får e-posta styrelsen på askerodsbygdens.byforening(at)gmail.com.

Nu hoppas vi på ett fint 2018 i Askerödsbygden!