Beskärning i fruktträdgården

I helgen träffades ett gäng som lärde sig beskärning i vår gemensamma fruktträdgård. Ett fantastiskt sätt både att lära och att hjälpa till att hålla ordning bland träden i vår fantastiska trädgård!

Nu på söndag den 25 februari träffas de igen klockan 10-14. Den som vill kan komma förbi och hjälpa till! Fruktträdgården finns precis bredvid Anderssons Rör i Orås.

Årsmötet gick bra!

Häromdagen genomfördes årsmötet för Askerödsbygdens byaförening. Allt gick väl och vi har en styrelse på plats för nästa år. Vi välkomnar Benita som är ny i styrelsen samt Ingela som är tillbaka efter ett par år utanför styrelsen.

Nu finns det Askerödscider!

I söndags samlades ett gäng glada bygdebor i Fulltofta Gårdsbryggeri. Det var dags att tappa Askeröds egen cider på flaska! Efter en kort visning av bryggeriet gav Anders från Fulltofta Gårdsbryggeri instruktioner om hur tappning går till, varpå vi skred till verket. Glasflaskor togs fram, kapsyler lades till rätta och lådor packades upp och etiketterades. Till slut fick vi ihop 33 lådor á 24 flaskor cider. Fantastiskt!

Ibland kan det vara värt med en tillbakablick. Under många år har Askerödsbygdens byaförening tagit steg för att stärka gemenskap i bygden och vi har också försökt att ordna förutsättningar som behövs för att göra saker tillsamman. Ett område där det är särskilt tydligt är lokal produktion och äpplen. 2018 lånade vi för första gången in mustningsutrustning från Sösdala, därefter fick vi investeringsbidrag från kommunen för att köpa in egen utrustning. Vi började ha beskärningskurser och liekurs i den gamla fruktträdgården vid Anderssons rör och fick medel från Leader för att ta hand om och utveckla den, varpå medlemmar på eget initiativ tagit hand om trädgården. Genom marknader där vi bjuder in lokala producenter har vi fått större kontaktnät, bland annat då med Anders från Fulltofta Gårdsbryggeri som nu hjälpt oss göra cider av det vi mustade vid en solig höstdag under 2023. Så roligt när saker sakta men säkert utvecklas utifrån att vi gör kul saker ihop!

Nu är lådorna fördelade – Anders fick ett gäng och alla som hjälpte till att göra cidern får också. Vi hoppas förstås kunna bjuda på cidern vid olika tillfällen under året!