Kommunen önskar få svar i enkät om fritidsvanor

Hörby kommun har kontaktat oss i byaföreningen med önskemål om att få våra medlemmar att fylla i en enkät. Här nedan följer en text där kommunen beskriver enkäten samt en länk så att den som vill kan fylla i:

Vi behöver er hjälp! I samverkan med er och era medlemmar hoppas vi att tillsammans få en inblick i hur Hörbybornas fritidsvanor ser ut.

Undersökningen riktar sig till alla skrivna i Hörby kommun och utgår från Kultur och fritids verksamhetsplan med indikationer på: Aktivitets- och nyttjandegrad av kultur- och idrottsutbud, Folkhälsa, Offentliga mötesplatser och Påverkansmöjligheter.

Under våren fick vi in en del svar, men vi behöver fler! Därför önskar vi nu er hjälp med att sprida länken till era medlemmar och i era kanaler för att vi ska få så många svar som möjligt

Länk till enkäten: https://forms.gle/y3mzLUEjcMk45nz88

Tack på förhand för att ni hjälper till!