Årsmöte

Vi har skjutit på årets årsmöte i hopp om att restriktioner om max 8 personer vid allmänna träffar skulle upphöra och att vi skulle kunna ha mötet utomhus. Nu har tiden gått så långt att vi behöver hålla mötet och har bokat in torsdagen den 27 maj för det. Om restriktioner fortfarande föreligger, som gör det omöjligt att samlas på riktigt, så kommer vi att hålla mötet digitalt. Besked kommer att mailas ut och läggas på hemsidan minst en vecka innan mötet.