Ungdomarna intar Askeröd

Hur skulle lekplatser och parker se ut om barnen fick bestämma? Under onsdag till fredag får invånarna i Askeröd svar på frågan när Askerödsbygdens Byförening tillsammans med Hörby kommun arrangerar sommarlovsaktiviteter. Med hjälp av egna konstverk och naturmaterial får deltagande barn och ungdomar utforma Askeröds lekplats och Stationspark så som de önskar. Målet är att uppmuntra till lek men också att deltagarna får förståelse för hur de tillsammans kan påverka levnadsmiljöer i sin närhet.

 

När Hörby kommun erbjöd ideella föreningar medel för att genomföra sommarlovsaktiviteter nappade Askerödsbygdens byförening. Valet föll på att i dagarna tre genomföra aktiviteter i Askeröds lekplats och anslutande Stationspark.

– Området är viktigt för bygden eftersom den utgör en naturlig mötesplats för barn och vuxna. Under hösten hoppas vi att tillsammans med kommunen genomföra förbättringar av lekplatsen och nu får vi chans att undersöka vad som händer om ungdomar själva får utforma både lekplatsen och Stationsparken. Det kommer säkert ge idéer som vi kan gå vidare med framöver och det ger dessutom ungdomarna en starkare koppling till platsen, säger Angela Spencer som är arkitekt, styrelseledamot i byföreningen och som har huvudansvar för aktiviteterna.

Initiativet har fått stort stöd i bygden och många bidrar med både kunnande och resurser. Konstnären Niklas Hellberg kommer under en dag välkomna deltagande ungdomar till sin studio där ungdomarna får skapa konstverk som sedan uppförs runtom i lekplatsen och Stationsparken. Louise Lundberg, bland annat känd för att ha byggt takträdgårdar i Malmö, kommer instruera medan deltagarna skapar nya rum och utrymmen med hjälp av naturmaterial. Johannes Persson på nystartade Askeröds Bygg bidrar med att bygga en ramp för cykel, inlines och skateboard. Vidare har Dala Bil och Traktor bidragit med gamla bildäck och Herman Anderssons Plåt med lastpallar.

– Det är verkligen kul att många har ställt upp för att göra sommarlovsaktiviteterna så bra som möjligt för våra ungdomar. Men det känns också angeläget eftersom vi tycker Hörby kommuns initiativ är jättebra. Att hitta samarbeten mellan kommunen och dess invånare känns viktigt för framtiden och vi vill visa att vi i Askerödsbygden gärna är med i sådana samarbeten, avslutar Angela Spencer.