Slutgiltigt beslut om skolorna väntas inom kort – uppdaterat

Som vi skrev i tidigare inlägg så väntades Barn- och utbildningsnämnden i Hörby besluta om en omorganisering av skolorna i Östraby och Västerstad i tisdags. Så blev fallet och saken ska nu behandlas i kommunstyrelsen inom kort.

Flera föräldrar i bygden upplever att kommunen borde ha initierat medborgardialog innan ett så viktigt beslut tas. De har därför skapat en facebookgrupp där alla föräldrars åsikter välkomnas. Ni finner facebookgruppen här. Det har också skapats en namninsamling med syftet att kräva dialog innan beslut tas. Namninsamlingen finner ni här.

Även vi i byaföreningen är givetvis intresserade av era åsikter. Maila gärna askerodsbygdens.byforening@gmail.com. Vi lovar inte att vi hinner svara eller kommentera, men det ger åtminstone lite input om det blir så att vi får frågor från kommun eller media vad bygdens invånare tycker.

Uppdatering: I Barn- och utbildningsnämndens protokoll från tisdagen den 24 november finns en kort beskrivning av ärendet och varför beslutet är taget. Ni finner dokumentet här: BUN 201124