Lekplatsen är färdig!

Ni är nog många både barn och vuxna som glatt har kunnat konstatera att Askeröds lekplats är kraftigt förbättrad. Där finns ny sand, nya lekredskap, bänkar och en fin skylt – allt gör att det känns hemtrevligt och fint.

Uppfräschningen är resultatet av ett hårt jobb från byföreningens sida där Angela Spencer varit i kontakt med Hörby kommun under året – och givetvis också just Hörby kommun som till slut finansierade hela lekplatsen. Förutom Hörby kommun har lekplatsen också fått finansiering från Hela Sverige ska Leva Skåne, pengar som vi fortfarande har till att göra ytterligare förbättringar på lekplatsen nu under våren 2018.

Vi i byföreningen vill rikta ett stort tack till Hörby kommun, Hela Sverige ska Leva Skåne samt till alla ni barn och föräldrar som deltog i samtalen kring lekplatsens utformning.

Vad hände med hastighetsmätaren i Askeröd?

För en tid sedan meddelade Hörby kommun att de vill sätta upp en hastighetsmätare i Askeröd. Anledningen är att många kör för fort på vägen som leder genom byn, något som är beklagligt för att det är en smal väg där både vuxna och barn ofta tar sig fram till fots. Hastighetsmätaren skulle i så fall visa bilförarna vilken hastighet bilen håller, något som visat sig vara effektivt för att få folk att bromsa in.

Anledningen att hastighetsmätaren ännu inte är på plats är att vägen underhålls av Trafikverket och där har man ännu sagt nej till förslaget. Hörby kommun jobbar dock vidare i förhoppningen att Trafikverket slutligen ska ge med sig och tillåta att mätaren sätts upp. Låt oss hoppas att kommunen lyckas så att vägen kan kännas säkrare för alla som använder den.

Teleservice sponsrar fiber till Byaloftet

Samtidigt som många som beställt fiber får besök av Teleservice för att planera grävningen är det nu klart att Teleservice sponsrar fiber till Byaloftet. Halva kostnaden för ingrävning dras av och därefter dras också hälften av månadskostnaden av på det löpande abonnemanget. På så sätt kommer Askeröds IF och Askerödsbygdens Byförening få god internetuppkoppling till bra pris, något som eventuellt kan öppna för nya typer av aktiviteter i bygden. Exempelvis skulle det nu kunna vara aktuellt med att anordna datorspelskvällar för ungdomar eller ”Hoffice” där byinvånare som arbetar hemifrån kan göra det tillsammans på Byaloftet. Framtiden får utvisa vilka aktiviteter det blir, nu kommer åtminstone förutsättningarna finnas!

Ny lekplats på gång!

Under året har Angela Spencer, kassör i byföreningen, jobbat hårt för att få till förbättringar av Askeröds lekplats. För en tid sedan stod det klart att Hörby kommun skjuter till pengar till ändamålet.

Nu har också arbetet kommit igång på riktigt. Gamla staket och slitna brädor har tagits bort. Ny sand har lagts till under gungställningarna. Och det vi nu väntar på är att den nya lekutrustningen ska komma på plats – något kommunen beräknar kommer ske innan november är slut. Förutom en allmän upprustning kommer vi då få ny lekutrustning för de yngsta samt en hinderbana och nya bänkar.

Mer info och foton kommer allt emedan arbetet fortsätter!

Askeröds IF tvingas kvala

Efter säsongens avslutande två matcher står det nu klart att Askeröds IF behöver kvala för att få stanna kvar i division 5. I två matcher kommer laget spela mot Näsums IF som slutade trea i division 6 östra. Under i stort sett hela året var dock Näsum nära förstaplatsen i sin serie och är dessutom ett av få lag i det skånska seriesystemet som lyckats göra 100 mål under säsongen. Så det är ett duktigt och offensivt starkt lag som Askeröd får möta.

Första matchen sker på bortaplan nu på lördag den 7 oktober. Returen spelas hemma på Kyavallen den 14 oktober då vi hoppas kunna säkra platsen i division 5 till nästa år.

Slutspurt för Askeröds IF

Fotbollssäsongen närmar sig sitt slut och på söndag spelar Askeröds IF:s herrlag vad som kan bli sista hemmamatchen för året. Bara IF står för motståndet och matchen betyder mycket för båda lagen. Askeröd har, trots en poängmässig svag säsong som resulterat i att laget just nu är på näst sista plats i serien, spelat ganska bra och man bär fortfarande förhoppningen att klara sig kvar i division 5 utan kval. Ett av lagen Askeröd gärna passerar i tabellen är just Bara som alltså också kämpar för att vara kvar i division 5. Därför kan vi se fram emot en intressant match på söndag.

En av anledningarna till att det fortfarande finns optimism i Askeröd är senaste matchen mot Dalby då laget först hamnade i tidigt underläge med 2-0. Trots att det då såg mörkt ut fortsatte laget att kämpa och utdelningen kom plötsligt rejält. Till slut hade matchen vunnits med 4-2 och det kunde ha blivit ännu fler mål för Askeröd. Behåller laget det spelet finns alla chanser att Askeröd vinner både nu på söndag mot Bara och mot redan klara serievinnarna Genarp nästa söndag.

Alla välkomnas givetvis att heja på laget under dessa matcher!

Kyrkans körverksamhet igång för hösten!

Stora som små, alla har möjlighet att delta i Hörby församlings körverksamhet. Särskilt kul för oss i Askerödsbygden är att mycket av verksamheten finns nära, nämligen i Västerstads prästgård. Nu har höstens schema dragit igång och följande gäller:

 

Kören Tutti Frutti 3-6 år träffas måndagar i Västerstad prästgård kl. 15.15 – 16.00. Här tränar man rörelsesånger, tränar barnets motoriska förmåga samt gör sånglekar. Ledare: Christina von Mentzer

Kören Confetti: 7-10 år träffas måndagar i Västerstad Prästgård kl. 16.15 – 17.00. Här arbetar man med röstträning, gehör, motorik, musikaler, populärmusik etc. Ledare: Carina Olsson

Kören Graffiti: 11 år och äldre träffas tisdagar varannan vecka i Västerstad prästgård kl. 15.30 – 17.00. Det går bra att hoppa av högstadiebussen vid prästgården. Efter enkel fika vid ankomst sjunger man gospel, populärmusik samt framför musikaler. Ledare: Carina Olsson

Jubilatekören är en 4-stämmig vuxenkör som träffas måndagar i Västerstad prästgård kl. 19.00 – 21.30. Fika finns att tillgå. Ledare: Carina Olsson

Carina och Christina leder körverksamhet i Västerstads prästgård

För mer information eller anmälan kan den intresserade ringa eller mejla  kyrkomusiker Carina Olsson Mobil: 0733-722127 Mejl: carina.olsson@svenskakyrkan.se.

Håll också utkik i kalendariet här på hemsidan. Där kommer ni kunna se när olika musikaliska evenemang arrangeras i Västerstads kyrka.

På söndag är det dags för andra vandringen i Askeröd!

Nu går vi vidare i vår serie av vandringar i Askeröd under hösten. På söndag kl 16.30 samlas vi i Stationsparken i Askeröd och går därifrån tillsammans en slinga som går i och omkring bykärnan. Redan här kan ni läsa om ett par av de platser vi kommer att se.

 

 

Järnvägen

Genom Askeröd gick under många år en järnväg med persontrafik såväl som godstrafik. Sträckan Bjärsjölagård-Eslöv öppnades 1866 och kompletterade då sträckan Bjärsjölagård-Ystad som öppnades året före. Kostnaden blev en bit över 4 miljoner kronor, något som kan sättas i perspektiv genom att hänvisa till rallarnas lön som var ca 1 kr per dag.

Det var tack vare järnvägen som det överhuvudtaget växte fram en by i Askeröd; utan järnväg kunde det varit en försvinnande by som många andra. Istället blomstrade byn och något som kan liknas vid en byggboom inträffade på 1870-80 talet. Under dessa och efterföljande år startades också ett flertal verksamheter: det fanns mataffärer, bageri, klädaffärer, mejeri, slakteri, mekanisk verkstad, café, telefonstation, urmakeri mm. De flesta av alla dessa saker tillkom mellan järnvägens ankomst och första världskriget.

Det var med 1930-talets depression som vändningen kom. Depressionen slog hårt mot mindre privatägda järnvägar och SJ tog över många sträckor, däribland den genom Askeröd. Till en början gick tågen fortsatt efter samma schema men framåt 60-talet började många järnvägslinjer drabbas av nedläggning. Sträckan mellan Eslöv och Ystad höll ut ett tag men 30 maj 1981 gick sista persontåget. Sträckan stängdes officiellt 1983 och revs upp 1984.

Ett av de sista tågen som passerade Askeröd. 1981. Foro: Sigurd Nilsson

 

Intressanta hus

Stationshuset speglar dåtiden i sin tegelarkitektur och blev ett naturligt centrum för den framväxande byn. 1872 flyttade första stationsinspektören in på husets övervåning och i mer än hundra år bodde där sedan järnvägsfolk med familjer. Huset hyste också postkontor fram till 1973. När tågtrafiken upphörde såldes huset som privatbostad.

Mitt emot Stationshuset hittar vi bland annat ett numera grönt hus som länge var känt som Raabs affär. Historien är den att handlaren J O Oldén byggden huset runt år 1900 och startade mataffär (vid tidpunkten den tredje matvaruaffären i den omedelbara närheten) varpå han sedan följdes av fem olika handlare som alla bedrev affär. Den siste hette Henning Raab och efter dennes död 1977 upphörde affären som då var byns sista. Detta upplevde många som ett dråpslag för byns existens.

Huset som kallas Hildas Café ligger också mitt emot stationen. Här drev Hilda Persson under många år ett bageri och café. Under bageriets dagar hade Hilda hjälp av flertalet inneboende bagerskor och bagarelever. Caféet blev en viktig mötesplats för byns invånare och som vi kommer höra senare var det också här i huset som idrottsklubben Askeröds IF startades 1944. I huset fanns även en telefonstation som bemannades dygnet runt med en så kallad telefonissa som kopplade alla samtal rätt.

Spannmålsmagasinet byggdes i början av 1900-talet av Sven Nilsson som var Askeröds stora affärsman. Det höga huset inrymde ett spannmålsmagasin medan det lägre huset var en del av Askeröds andelsslakteri som under sin blomstringsperiod var ett av Skånes större landsbygdsslakterier. I spannmålsmagasinet bedrevs som sagt spannmålshandel men man tillhandahöll även andra typer av förnödenheter till lantbruket, något som pågick i olika former ända in på 1990-talet.

Det så kallade Funkishuset ligger en bit in på Jöns Bengts väg och var när det byggdes under brinnande krig (stod färdigt 1945) del av en djärv och modern stil kallad funkis. Även detta hus hyste under en period en affär.

 

Ekhagen

2007 fick Sigurd Nilsson, boende i Askeröd, Hörby kommuns miljöpris för sitt ”exemplariska mångåriga naturvårdsengagemang att med hjälp av röjning och slåtter återställa floran i ekhagen i anslutning till Askeröds by. Ekhagen som åsyftas är de 2 ha som återfinns bakom husen på gatan som går igenom Askeröd och som även ramas in av Jöns Bengts väg på ena sidan och idrottsplatsen på den andra. Det var i mitten av 1980-talet som Sigurd inledde sitt arbete med att hugga omkring ett tunnland med lie och från 1990-talet hela hagen med slåtterbalk. Han fick då bra stöd av Hörby Naturvårdsförening, markägare, grannar och byförening. Även Länsstyrelsens Naturvårdsenhet var under flera år på plats och gav råd och under några år även ekonomiskt bidrag.

Området hade betats i hundratals år men hotades nu av att växa igen. Genom Sigurds insatser behöll området en rik markflora som både utgjorde ett välkommet inslag i det åkerdominerade landskapet och resulterade i en ökad medvetenhet och engagemang bland byns invånare.

I samband med ägarbyte fick Sigurd 2010 avsluta sitt skötselavtal av hagen med Länsstyrelsen. Sedan dess har tyvärr många sällsynta arter försvunnit men hagen bär en fin historia och utgör fortfarande ett vackert och viktigt inslag i jordbrukslandskapet.

 

En sund själ i en sund kropp

Askeröds IF bildades 1944 inne i Hildas Café. Avsikten att bereda ortens unga fysisk aktivitet under mottot ”en sund själ i en sund kropp”. Fotboll var den dominerande sporten i föreningen då och har så varit ända fram till nu, även om andra idrotter har bedrivits under sporadiska perioder.

Ganska snabbt efter föreningens bildande fanns en god uppslutning kring dess aktiviteter. Under perioder lär uppemot 90 % av bygdens alla unga pojkar ha gått igenom ungdomen och på något sätt varit involverad i fotbollen. Framåt 80- och 90-talet vann dessutom flickfotbollen terräng och Askeröds IF blev en pionjärförening på damsidan med lag så högt upp i seriesystemet som division 1 (damernas näst högsta serie). Även herrlaget har varit framgångsrikt och var under många år det mest framstående laget i Hörby kommun. Askeröds IF var således, trots ortens ringa storlek, en förening känd för väldigt många fotbollsintresserade i Skåne.

Även om föreningen fortfarande mår väl är den inte riktigt lika framgångsrik längre. Särskilt tråkigt är att damlaget har behövt lägga ner verksamheten på grund av för få spelare. Herrlaget finns kvar och befinner sig just nu i division 5. Men precis som när klubben bildades finns fortfarande stort intresse bland bygdens unga och det finns både pojk- och flicklag som kommer samman för träningar några gånger i veckan. Med andra ord lever grundarnas avsikt kvar än idag och Askeröds IF har fortfarande en viktig del i att förse ungdomar med en meningsfull och sund vardag.

Vandring i vackert landskap

Den första av tre vandringar anordnade av Askerödsbygdens byförening, Omställning Askeröd och Holma Folkhögskola hölls under torsdagskvällen. Totalt blev det 15 stycken som medverkade mer eller mindre under promenaden som gick över Askeröds Mosse. Även om just denna promenad är relativt välkänd i byn var det många som inte hade gått där förut. Tillsammans fick vi uppleva ett vackert landskap som är värt ett besök för alla som uppskattar stillhet, djurliv och fin natur.

Nästa vandring sker den 3 september med samling i Stationsparken kl 16.30. Mer information om den vandringen kommer här på hemsidan inom kort!

Hörby kommun rustar upp Askeröds lekplats!

Under våren har Askerödsbygdens Byförening, främst genom Angela Spencer, arbetat för att få till förbättringar av Askeröds lekplats. Bland annat har det anordnats workshops, funnits kontakter med Hörby kommun och vi har också lyckats få ett finansiellt bidrag från Hela Sverige ska leva Skåne på 10 000 kr.

I måndags kom beskedet att kommunen nu har bestämt att de är villiga att satsa på en upprustning av lekplatsen. Arbetet kommer inledas under hösten.

För den som vill ställa frågor eller komma med idéer är det inte för sent, maila Angela på angela_spencer(at)Hotmail.com. Angela kommer vara i kontakt med kommunen i förarbetet inför upprustningen.